KLOOSTERPRODUCTEN
Extra inkomsten dankzij kloosterbier en abdijkaas


Het genereren van voldoende inkomsten op een passende manier is een complexe opgave voor een kloostergemeenschap. Religieuzen zijn niet ingetreden om geld te verdienen; zij houden zich bezig met het evangelie. Toch zal er een vorm van inkomen gegenereerd moeten worden, want het onderhoud van al die kloostergebouwen en abdijen brengt kosten met zich mee.


Door: Jasper van Deurzen


Veel van de kloosters in Noord-Brabant staan op het punt om te verdwijnen. Maar er zijn ook religieuze orden in Noord-Brabant die hun leven continueren. Veelal in bijzondere rijksmonumentale klooster- of abdijcomplexen die vaak al eeuwenlang bewoond zijn door religieuzen. Voor zulke klooster-gemeenschappen blijft het een opgave om de kosten voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen op te brengen. Meerdere religieuze gemeenschappen zijn dus op zoek naar manieren om kosten te besparen en te voorzien in extra inkomsten. Verschillende kloostergemeenschappen zijn hier al mee bezig door kloosterproducten te verkopen.

Evangelie uitdragen via kloosterproducten

De productie en verkoop van kloosterproducten is een van de manieren waarop extra inkomen gegenereerd kunnen worden; iets dat al lang gebeurt in abdijen. Gaande van bier tot kazen en van alles er tussenin: jam, chocolade, likeur en thee bijvoorbeeld. En het gaat niet alleen om levensmiddelen, maar ook om boeken, kaarsen, ansichtkaarten en keramiek.


Meestal worden de producten verkocht via de kloosterwinkel van het klooster of de abdij. Maar wie meerdere kloosterwinkels bezoekt, ziet dat men er ook vaak producten van andere kloosters verkoopt, zelfs internationaal. Als kloosterorden erin slagen om dit succesvol neer te zetten, levert dat extra inkomen op die ervoor zorgen dat de religieuzen kunnen blijven wonen, werken en bidden op deze bijzondere plekken. En via bijzondere kloosterproducten die met zorg en aandacht zijn gemaakt, komen mensen in contact met de religieuzen. Het is mogelijk om het evangelie uit te dragen door via de producten te communiceren met de samenleving.

Verscheidene kloosters en abdijen in Noord-Brabant zijn bezig met de ontwikkeling en verkoop van producten. Een mooi voorbeeld is de wijn van de zusters Norbertinessen. Dit product is met medewerking van de provincie Noord-Brabant tot stand is gekomen. Verderop in dit magazine kunt u lezen over hoe de Norbertijnen dit aanpakken. Zij verkopen al lang boeken en sinds enige tijd ook bier, met succes.

Religieuze webshops

Een alternatieve verkoopmethode is verkoop via het internet. Via een eigen website of zelfs via gespecialiseerde sites voor kloosterproducten. Een mooi voorbeeld hiervan is de website van Klöster Deutsch ordensobernkonferenz: www.klosterportal.org. Via deze verzamelsite van Duitse orden en congregaties worden producten (en diensten) aangeboden van diverse kloosters en abdijen.

Brabants kloosterproductenpakket ontwikkelen

Het produceren en in de markt zetten van een product is zelfs voor doorgewinterde ondernemers geen eenvoudige stap. Zeker als het om een eerste product gaat. Laat staan voor een kloostergemeenschap. Daarom is bij een dergelijke stap vaak hulp van buitenaf noodzakelijk.


Een van de gedachten waar we momenteel mee spelen, is het ontwikkelen van een kloosterproductenpakket: meerdere producten van meerdere abdijen en kloosters in één pakket. Het kloosterpakket heeft als voordeel dat de kloosters kunnen beginnen met kleinschalige productie van één product zonder dat zij zich meteen zorgen hoeven te maken over het opzetten van een kloosterwinkel of moeten nadenken over hoe zij hun product aan de man gaan brengen.

Ook de verpakking is belangrijk. Zo wordt gedacht aan een geschenkverpakking: een relatiegeschenkenpakket, een kloosterkerstpakket of een toeristisch aandenken. In vrijwel alle kloosterwinkels zijn geschenkverpakkingen te vinden. Het lijkt haalbaar om behoorlijke marges te halen op de kloosterproducten. Wat op zijn beurt weer bijdraagt aan de instandhouding van Brabantse kloostergebouwen.

Wij komen graag in contact met partijen die willen meedenken en ontwikkelen met ons. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marloes van de Hei via mvdhei@brabant.nl of 06 - 51 40 49 89.