Voorwoord

2020 is het jaar van de klimaatadaptatiedialogen. Gemeenten voeren op basis van stresstesten dialogen met stakeholders. Met als doel om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor het omgaan met klimaatveranderingen en extremer weer in de toekomst. Dat is een zoektocht voor de komende jaren. Om de krachten te bundelen, werken partijen in Brabant en Limburg samen in het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. De WaardenMakers ondersteunen de zoektocht en werken in opdracht van de provincie Noord-Brabant samen met studenten aan dit online magazine. Het magazine is een ‘groeiend’ document, dat de ervaringen en resultaten van de klimaatdialogen op een gevarieerde manier weergeeft. Ter inspiratie van anderen. In deze eerste opzet komen al enkele gemeenten en adviseurs aan het woord over hun ervaringen. Ik wens u veel inspiratie en nodig graag anderen uit om aan te haken. Maarten van der Heide Team Klimaatadaptatie provincie Noord-Brabant