Voorwoord

2020 is het jaar van de klimaatadaptatiedialogen. Gemeenten voeren op basis van stresstesten dialogen met stakeholders. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in een uitvoeringsprogramma per gemeente voor het omgaan met klimaatveranderingen en extremer weer in de toekomst. Dat is een zoektocht voor de komende jaren. Om de krachten te bundelen, werken partijen in Brabant en Limburg samen in het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. De WaardenMakers ondersteunen als broedplaats voor maatschappelijke opgaven de zoektocht. In opdracht van de provincie Noord-Brabant werken zij samen met jonge professionals aan dit online magazine. Een ‘groeiend’ document, dat de ervaringen en resultaten van de klimaatdialogen op een gevarieerde manier weergeeft. Ter inspiratie van anderen. Naast gemeenten en adviseurs, komen onder meer waterschappen, woningcorporaties, de provincie en maatschappelijke organisaties aan het woord. Hoewel corona de klimaatdialogen bemoeilijkt, blijkt dat betrokkenen er alles aan doen om de dialogen te laten slagen. Ik wens je veel inspiratie en nodig anderen uit om aan te haken. Delen van dit magazine mag dus. Graag zelfs! Maarten van der Heide Team Klimaatadaptatie provincie Noord-Brabant

Ben je als stakeholder ook betrokken bij de klimaatdialogen en wil je jouw ervaringen delen? Laat het ons weten via: dewaardenmakers@brabant.nl o.v.v. Magazine Klimaatdialogen.