‘De dialogen zijn voor iedereen nog onbekend terrein’


Facet zet in op proces en participatie

Proces en participatie. Dat zijn de twee pijlers waarop Facet samen met gemeenten de klimaatdialogen voert. Onder meer met Heeze-Leende. Het Eindhovense adviesbureau voor energie en duurzaamheid begeleidt hier het hele traject: van visie tot uitvoering. “De dialogen zijn voor iedereen nog onbekend terrein. We zijn dus met elkaar aan het pionieren”, zegt adviseur Anne de Gier. “Als adviesbureau weten we hoe we mensen moeten meekrijgen in dit soort processen en wat het belang van goede communicatie is.”


‘Hoe je omgaat met het veranderende klimaat is voor iedereen hartstikke nieuw’

Anne de Gier | adviseur

Pionieren past volgens Anne de Gier bij Facet. “We zijn een creatieve club mensen en volgen niet de gebaande paden. Als we beginnen met een opgave, denken we vrij na over hoe we die willen vormgeven. Dat begint met het onder de loep nemen van de opgave. Welke stappen zijn nodig en welke partijen horen daarbij? Participatie bepaalt de volgorde van het proces. Dat geldt ook voor de klimaatrisicodialogen; we moeten eerst zo veel mogelijk input ophalen bij de stakeholders om uiteindelijk tot een goede uitvoeringsagenda te komen. Dat betekent dat je vanaf het begin rekening moet houden met het eindproduct.”

Kennisslag

Bij de klimaatdialogen is het belangrijk te weten hoe mensen aankijken tegen klimaatadaptatie en biodiversiteit. En ook wat hun ervaringen zijn vanuit hun eigen leefomgeving of op de werkvloer. “Dat geeft een goed beeld voor de rest van het proces”, zegt De Gier. “Als je bijvoorbeeld merkt dat het thema helemaal niet speelt, heb je eerst een kennisslag te maken voordat je verder kunt. Daar moet je als adviesbureau flexibel mee om kunnen gaan.” Zoals in veel gemeenten, bleek ook in Heeze-Leende de kennis over klimaatadaptatie nog in de kinderschoenen te staan. De Gier: “De klimaatverandering kennen we wel, de noodzaak voor CO2-reductie ook. Maar hoe je omgaat met de tegenstrijdige effecten van het veranderende klimaat is voor iedereen hartstikke nieuw. Dat maakt de dialogen ook zo interessant; er is geen blauwdruk voor, de vorm is vrij. Dan is het essentieel te weten wat de functie van elke stap is, anders mis je kansen.”

Focus op duurzaamheid

Heeze-Leende is wat dat betreft een goede sparringpartner, vindt De Gier. “Deze gemeente heeft een bovengemiddelde focus op duurzaamheid en heeft wel oor naar dit soort nieuwe trajecten. Het is ook niet het eerste traject dat we samen doen. Dat maakt het fijn om samen te werken.”

Zeker ook nu het proces door de coronacrisis in een digitaal format gegoten moet worden. “Digitaal is niet optimaal, maar we zien zeker kansen om ons gezamenlijke doel te bereiken. Bij Facet werken we aan een eigen digitaal platform dat maximaal inzet op interactie. Dat is ook wat ons bureau typeert: we zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden. Er zijn gemeenten waar de dialogen zijn uitgesteld. Wij kiezen er liever voor om door te gaan, omdat we in het voortraject het momentum hebben gecreëerd. We zien dat partijen echt betrokken zijn, ook vanuit de gemeenschap. Dat moeten we zien vast te houden.”

Het voordeel in Heeze-Leende is ook dat een aantal stakeholders dezelfde is als bij de trajecten rondom de energietransitie. Vorig jaar nog organiseerde de gemeente samen met Facet een grootschalige denktank rondom energieopwekking. Met natuurorganisaties aan de ene kant en agrariërs aan de andere kant. “Het was interessant om te zien dat waar je tegenstellingen verwacht, je soms ook verrast kunt worden”, vertelt De Gier. “Als je mensen de kans geeft om open met elkaar in discussie te gaan en hun ideeën serieus neemt, zitten ze heel anders aan tafel. Dan zijn tegenstrijdige belangen minder relevant. Dat geldt uiteraard ook voor de klimaatdialogen. In onze communicatie benadrukken we het belang van de betrokkenheid van alle stakeholders. Dat schept al een coöperatieve sfeer. Dat het om een thema gaat dat mensen heel direct raakt, kan wel eens een heel interessante dynamiek opleveren.”

‘Waar je tegenstellingen verwacht, kun je soms ook verrast worden’