‘Klimaatonderlegger maakt begrip klimaat tastbaar’

Hoe breng je de lagen bodem, water, groen, infrastructuur en bebouwing in beeld in relatie tot het klimaat? Landschapsarchitect Thomas Jansen ontwikkelde de Klimaatonderlegger. Vanuit De WaardenMakers, de provinciale broedplaats voor maatschappelijke opgaven in Brabant, werkten studenten en experts mee. Met de kaart worden de inwoners uitgedaagd om zelf bezig te gaan met de klimaatverandering.


Als het gaat om de klimaatverandering, biedt Brabant veel kansen om daar op een slimme wijze op te anticiperen. De Klimaatonderlegger is een van de instrumenten die veel gemeenten al inzetten. Van Dongen tot Boekel en Tilburg, van Bergen op Zoom, tot Oosterhout, Steenbergen en Roosendaal. Met de Klimaatgids in de hand – waarvan de onderlegger onderdeel is – gingen de gemeenten aan de slag met oplossingen in het kader van de klimaatverandering. Met de focus op energie, water, groen en hittestress.

Laagdrempelige taal

“De Klimaatonderlegger maakt het begrip klimaat tastbaar. Daarmee kan de onderlegger goed als basis dienen voor ruimtelijk economische ontwikkelingen”, zegt Thomas Jansen. “Het doorgronden van het klimaat op lokaal niveau is complex. Een laagdrempelige taal kan helpen om uitdagingen om te buigen naar kansen. En ook om de bewustwording te vergroten van de effecten van de klimaatverandering en de maatregelen die lokaal genomen moeten worden.”

Concrete tips

Op de kaart kunnen bewoners precies zien op welke plekken in hun gemeente de gevolgen van de klimaatverandering het duidelijkst merkbaar zijn. Zo kunnen ze helpen om op de juiste plaats de goede maatregelen te nemen. De gids geeft hiervoor concrete en makkelijk toepasbare tips. Die kosten weinig tot niets en maken een groot verschil. “Het gaat erom aan te haken en mee te veren op bestaande gebiedsenergie, en daarmee initiatieven te verrijken. Klimaat is tenslotte een sociaal maatschappelijke opgave”, aldus Jansen. “Een mooi voorbeeld van een gebiedsenergiek proces is Waterpoort. Dit is een samenwerkingsorganisatie op de grens van Brabant, Zuid-Holland en Zeeland, waarmee we vanuit De WaardenMakers aan de slag zijn gegaan met de Klimaatonderlegger.”

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies