'Milieubewuster leven moet het 'nieuwe normaal' worden'


Helmond zet eerste stap naar klimaatadaptieve gemeente

Een stad die vele malen groener en milieubewuster is dan nu. Met gasloze woningen met een groen dak. Zo ziet Suzanne Mesman, inspanningsleider voor klimaatadaptatie in Helmond, ‘haar’ stad in 2050. Met de klimaatdialogen wordt dit jaar de eerste stap naar een klimaatadaptieve gemeente gezet. “Met de uitkomsten gaan we een strategie en een uitvoeringsplan opstellen. Daar zijn we nu mee bezig”, aldus Mesman, projectleider van de klimaatdialogen.


“Het is goed dat er voor de dialogen steeds meer draagvlak komt.”

Hoe zien de klimaatdialogen in de gemeente Helmond eruit?

“We hebben ervoor gekozen om zes dialogen te voeren. Helmond is een stad met 90.000 inwoners, dus we zetten in op verschillende segmenten. Eind januari was een lunchbijeenkomst met medewerkers om urgentiebesef te kweken. Iedereen was uitgenodigd. Het was een voorproefje voor de eerste dialoog in maart. We hadden gevraagd of iedereen die aanwezig wilde zijn, zich wilde melden. Daarnaast hadden we zelf mensen uitgenodigd. Na die twee bijeenkomsten zijn we met een plan van aanpak en een tijdlijn naar het college en de commissie van de gemeenteraad gegaan.”

Welke partners zijn betrokken bij de dialogen?

Onder anderen is Arcadis betrokken. Dat is een Nederlandse energie- en ingenieursonderneming. Daarnaast werken we samen met het waterschap. We hebben ook alle wijkraden uitgenodigd. Verder heeft het energiehuis nog een bijdrage geleverd door het initiatief van het planten van bloembollen te realiseren.”

Wat houdt dit initiatief precies in?

“We hebben vogelhuisjes en bloembollen uitgedeeld aan onze inwoners, om de eikenprocessierups te bestrijden. Op de bollen en huisjes komen de natuurlijke vijanden van de rups af. Iedereen vindt het leuk om een vogelhuisje en bloemen in zijn tuin te hebben. We willen er uiteindelijk naar toe dat iedereen dit soort initiatieven en kleine bijdragen voor de langere termijn vanzelfsprekend vindt om zelf op te pakken.”

Hoe staan de klimaatdialogen er nu voor?

“Er is een bepaald urgentiebesef gekomen. Ook bij de directie en het college van burgemeester en wethouders. Het is de bedoeling dat zij bij elk initiatief van een bedrijf of persoon gaan vragen hoe het zit met de klimaatadaptatie. Dat moet een vast onderdeel van de denkwijze worden.”

Suzanne Mesman | projectleider klimaatdialogen

Welke invloed heeft het coronavirus op de dialogen?

“Er zou nog een dialoog plaatsvinden over de binnenstad. Helaas is deze bijeenkomst afgeblazen vanwege corona. We zijn nu aan het bedenken hoe we mensen toch enthousiast kunnen krijgen voor een andere bijeenkomst. Ook de gezondheidsdialoog moesten we afgelasten, omdat de GGD door de coronadrukte geen tijd had. We hebben in Helmond afgesproken dat we direct na de zomervakantie de ‘schade’ gaan inhalen.”

Gaan de dialogen nu op alternatieve wijze door?

“De dialogen zijn er bij ons op gericht om input te krijgen. Naar aanleiding van de interne dialogen komen er al veel vragen op ons af. Die proberen we te beantwoorden. We hebben ook al een aantal projecten vanuit de interne dialogen gedefinieerd; die kunnen we alvast gaan oppakken. Dat gaan we doen met behulp van NL Greenlabel. Intern gaan we er dus al wel mee aan de slag. En ondertussen proberen we ook mensen zelf op ideeën te brengen over hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan een betere leefomgeving.”

‘Er is een bepaald urgentiebesef gekomen’

Wat zijn tot nu toe de positieve uitkomsten?

"In de eerste plaats dat we al begonnen zijn. Ook is het goed dat het nu op de politieke agenda staat en dat er voor de dialogen steeds meer draagvlak komt.”

Wat is de status van het uitvoeringsplan?

“Omdat nog niet alle dialogen zijn gevoerd, staat er nog niet zoveel op papier. Wel hebben we al enkele ideeën. In een brainstormsessie gaan we binnenkort bekijken hoe we het uitvoeringsplan gaan aanpakken. Door corona is alles anders geworden en zijn er wat werkverschuivingen geweest. In principe is het nog steeds de bedoeling dat we aan het einde van het jaar een uitvoeringsplan hebben. De dialoog met de raad willen we nog steeds eind augustus voeren, ook al moest dan eigenlijk het uitvoeringsplan al af zijn.”

Hoe ziet Helmond eruit als klimaatbestendige stad in 2050?

“Dat kan niemand precies zeggen. In mijn beleving is het dan vele malen groener en milieubewuster dan nu. Ik hoop dat inwoners veel meer de fiets pakken of te voet gaan. Ook hoeft de vraag of je een groen dak wilt wat mij betreft niet meer gesteld te worden. Iedereen heeft standaard een groen dak. De eerste stap is al gezet: nieuwe huizen mogen niet meer worden aangesloten op het gasnet. Milieubewuster leven moet het ‘nieuwe normaal’ worden.”

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Lees meer over een klimaatbestendig Helmond

www.allelichtenopgroen.nl