Inhoud

In dit online magazine van de provincie Noord-Brabant bundelen we de bevindingen, ervaringen en resultaten rond de klimaatdialogen in Brabant. Van gemeenten tot maatschappelijke organisaties, van woningcorporaties tot waterschappen en wijkraden. Een groeiend document dus, om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Jonge professionals van Fontys Hogeschool Journalistiek en Communicatie werken vanuit De WaardenMakers mee aan deze productie.

Op naar een klimaatbestendig Brabant

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

ZLTO zet landbouw op de kaart bij klimaatdialogen

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Brabantse Milieufederatie laat groene geluid horen

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Brabant Water wil actiever naar buiten treden

Op klimaatreis met De WaardenMakers

Waterschap Brabantse Delta ziet koppelkansen bij klimaatadaptatie

Nieuw circulair watersysteem in Brainport Smart District

Waterschap De Dommel ziet toegevoegde waarde in dialogen

Woningcorporaties als kartrekker

'Klimaatonderlegger maakt begrip klimaat tastbaar'

Klimaatadaptatieproject met Design Thinking

Waterschap Aa en Maas wil klimaatprobleem naar de burger brengen

Dialoog Van Greunsven-park Vlijmen levert geslaagde metamorfose op

Bureau Kragten:'Een blauwdruk is er niet'

Bedrijventerreinen onder de klimaatadaptieve loep

Facet zet in op proces en participatie

Waterpoort zorgt voor humuslaag als voedingsbodem

Gemeente Heeze-Leende met denktanks aan de slag

Helmond zet eerste stap naar klimaatadaptieve gemeente

Gemeente Cranendonck draait de vraag om