Inhoud

In dit online magazine van de provincie Noord-Brabant bundelen we de bevindingen, ervaringen en resultaten rond de klimaatdialogen in Brabant. Van gemeenten tot maatschappelijke organisaties, van woningcorporaties tot waterschappen en wijkraden. Een groeiend document dus, om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren. Jonge professionals van Fontys Hogeschool Journalistiek en Communicatie werken vanuit De WaardenMakers mee aan deze productie.

Op naar een klimaatbestendig Brabant

nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw

Waterschap Brabantse Delta ziet koppelkansen bij klimaatadaptatie

Drinkwater besparen tot wel 70%

Waterschap De Dommel ziet toegevoegde waarde in dialogen

Woningcorporaties als kartrekker

'Klimaatonderlegger maakt begrip klimaat tastbaar'

Klimaatadaptatieproject met Design Thinking

Waterschap Aa en Maas wil klimaatprobleem naar de burger brengen

'Integrale aanpak creƫert meerwaarde'

'Een blauwdruk is er niet'

Van verstening naar vergroening

Facet zet in op proces en participatie

'De dialoog leidt tot nieuwe inzichten en tot elkaar'

'Het thema klimaat leeft'

'Milieubewust leven moet het 'nieuwe normaal' worden

'Heeft u wel eens wateroverlast gehad?'

Op klimaatreis met De WaardenMakers