Nieuw circulair watersysteem in Brainport Smart District

Drinkwater besparen tot wel 70%


Hoe ga ik om met water in mijn nieuwbouwwoning? Hoe kan ik water opvangen, hergebruiken of besparen? Deze vragen houden bewoners en bouwbedrijven steeds meer bezig. Ook in Brainport Smart District, de slimste wijk ter wereld in Helmond. Waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel, Brabant Water, KWR Water, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Helmond hebben hiervoor een circulair watersysteem ontwikkeld.


In de Brainport Regio, specifiek in Helmond, ontwikkelt zich de slimste wijk ter wereld: Brainport Smart District. De wijk bestaat uit 1.500 woningen en ruim 12 hectare business park. Het wordt een duurzame woonomgeving met de nieuwste technieken op het gebied van circulariteit, participatie, sociale omstandigheden, gezondheid, data, mobiliteit, energie en water. Uitgangspunt zijn de tien R’en van de circulaire economie: Rethink, Redesign, Reduce, Reuse, Repair, Re-furbish, Re-manufacture, Repurpose, Recycle, Recover. De initiatiefnemers en bewoners gaan zo veel mogelijk doelen zelf realiseren.

Hergebruik van water

Hoe het circulaire watersysteem er concreet uitziet, staat beschreven in het rapport Water Lab Brainport Smart District. Hierin wordt uitgelegd hoe je zelf van 40% tot wel 70% drinkwater kunt besparen door het gebruik van regenwater of door hergebruik van water. Ook is te zien hoe je droogte en hitte kunt tegengaan door water vast te houden in je tuin.

Menukaart

Wat mooi is: als bewoner of bouwbedrijf kun je de fysieke inrichting grotendeels zelf bepalen. In plaats van al een technisch ontwerp te maken, heb je de gelegenheid om zelf het systeem te ontwerpen. Uiteraard zijn er bepaalde doelen die we moeten halen en randvoorwaarden op het gebied van gezondheid en veiligheid. Om dit mogelijk te maken, is er een menukaart ontwikkeld met maatregelen en technieken om het watersysteem zo duurzaam, innovatief en passend mogelijk te maken voor Brainport Smart District.

Online waterconferentie

Tijdens een online waterconferentie op 21 september werd het circulaire watersysteem gepresenteerd. Kijk de conferentie hier terug