Gemeente Cranendonck draait de vraag om:

‘Heeft u wel eens wateroverlast gehad?'

Als de gemeente kan ontharden, kunnen de inwoners dat ook. Dat is het uitgangspunt van de klimaatdialogen in de gemeente Cranendonck. “Wat we proberen te bereiken is dat burgers en bedrijven inzien dat ze zelf al veel problemen kunnen oplossen, zonder dat de gemeente daaraan te pas hoeft te komen”, zegt Raymond Lochtman, senior beheerder Riolering, Water en Klimaat bij de gemeente.

Klimaatdialogen in Cranendonck

Lochtman is nauw betrokken bij het nieuwe rioleringsplan van de gemeente Cranendonck. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om hemelwater (regen) beter te kunnen laten afvloeien om de grondwaterstand op peil te houden. Verder is de gemeente bezig met plannen om te ontharden en te vergroenen. Daarover gaan ook de klimaatdialogen. “We hebben hittestresskaarten laten maken om te bepalen op welke plekken het in de zomer heel warm wordt. Op basis van deze kaarten kunnen we dus specifiek kijken waar vergroening het hardst nodig is”, vertelt Lochtman.

Raymond Lochtman I gemeente Cranendonck

‘De oplossing ligt vaak dichterbij dan veel mensen denken’

Veel wateroverlast

De bewoners worden hierin nauw betrokken. Vorig jaar zijn er al twee klimaatdialogen gevoerd, waarvoor zowel burgers als bedrijven waren uitgenodigd. “We merkten dat er bij de eerste klimaatdialoog weinig animo was”, aldus Lochtman. “Bij de tweede dialoog hebben we de vraag daarom omgedraaid: hebt u weleens wateroverlast gehad? Deze vraag staat veel dichter bij mensen. In 2013 en 2016 hebben we hier veel wateroverlast gehad; dat staat bij velen in het geheugen gegrift. De tweede klimaatdialoog trok dan ook veel meer deelnemers.”

Twee doelgroepen

In eerste instantie wilde de gemeente Cranendonck de klimaatdialogen op een brede doelgroep richten. Om toch specifieker per doelgroep actie te kunnen ondernemen, werd besloten de twee doelgroepen van elkaar los te koppelen. Doel is om bewoners en bedrijven te laten inzien wat ze zelf kunnen doen om de klimaatverandering op te vangen. Met groene daken bijvoorbeeld, met afkoppeling (het scheiden van regenwater en het rioolstelsel) en met de aanleg van infiltratiekratten. “Het blijkt dat bewoners niet altijd bekend zijn met deze begrippen”, constateert Lochtman. “Juist met de inzet van klimaatdialogen willen we deze begrippen duidelijk maken en laten zien dat de oplossing vaak dichterbij ligt dan veel mensen denken.”

‘Als het probleem duidelijk is, kunnen we het bij de bron aanpakken’

In oplossingen denken

Met de klimaatdialogen wil de gemeente Cranendonck vooral bereiken dat betrokkenen in oplossingen gaan denken. De bewustwording is er al. “Vaak is het nog onduidelijk waar precies het probleem ligt. Als dat duidelijk is, kunnen we het bij de bron aanpakken”, zegt Lochtman. “Bedrijventerreinen bijvoorbeeld zijn voor 99,9% verhard en kampen vaak met wateroverlast. Omdat zo’n terrein ook als opslag wordt gebruikt, wordt groen als onhandig ervaren. Wij geven dan als opties om grasbetontegels aan te leggen in combinatie met een ondergrondse infiltratievoorziening of een open waterverbinding naar een (zak)sloot of wadi. Bedrijven staan hier zeker voor open.”

Daarnaast is het vergroenen van bedrijventerreinen en ook scholen een opgave die de gemeente zich samen met burgers en bedrijven stelt, om ook de hittestress aan te pakken en infiltratiemogelijkheden te bieden voor het hemelwater. Lochtman: “Hierbij hoort ook het zo aanleggen van de groenvoorziening, dat regenwater erin kan afvloeien en infiltreren. Dus niet meer standaard tien centimeter hoger met een bandje eromheen.”

Blauwe ader

De oplossingen liggen volgens Lochtman vaak op het terrein of perceel zelf. “Nog een optie is de aanleg van een ‘blauwe ader’ (hemelwaterriool), zodat regenwater binnen het gebied geïnfiltreerd kan worden. Dat laatste is vastgelegd in het hemelwaterbeleid van de gemeente Cranendonck en wordt als eis meegegeven bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Als gemeente gaan we bekijken of we samen met bedrijventerreinen kunnen investeren in deze blauwe aders.”

Coronacrisis

Door de coronacrisis liggen de klimaatdialogen op dit moment stil. Raymond Lochtman: “We vinden het geen optie om de dialogen digitaal door te laten gaan. Dat zou ten koste gaan van de interactie die we juist zo belangrijk vinden.”

'Digitale dialogen zouden ten koste gaan van de interactie'

Lees meer hierover op Klimaatbestendig Cranendonck