In en uit dienst: oktober-november 2020

November 2020

In dienst november 2020 Mevr. D.C.M. Apon (Daisy) Eenheid Internationale Zaken en Energie - Aanjager Europese programma's Dhr. E.H.P.M. Gorts (Erwin) Eenheid H-manager en Opdrachtgeverschap - H-manager Communicatie Dhr. L.H.J. v.d. Heuvel (Louis) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 1 - Projectleider Maas Dhr. D.A. van Mier (Dennis) Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 1 - Juridisch/digitaal medewerker Omgevingswet Dhr. A. van Eck (Ard) Eenheid Projectmanagement en Strategie - sr. Projectmanager Mevr. S.M. Koppert (Sacha) Eenheid Cultuur en Samenleving - sr. Subsidieadviseur POP3 Uit dienst november 2020 Dhr. S. Toncman (Sacco) Eenheid Juridische Zaken Dhr. B.F. Algera (Bauke) Eenheid Juridische Zaken Dhr. T.T.G.M. Roovers (Tim) Eenheid Juridische Zaken Dhr. J.J.M. Gijezen (Joop) Eenheid Programmabeheer en Evenementen Dhr. W.J.C. v.d. Hoek (Wim) Eenheid Kwaliteit Van het Openbaar Bestuur Mevr. M.C.P. Ehrismann-Keijzers (Milou) Eenheid Bestuursondersteuning en Onderzoek Dhr. T.J. Vink (Stephan) - Griffie Dhr. R. Scholtens (Rob) - Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 2

Oktober 2020

In dienst oktober 2020 Mevr. Y.H.A. Boerakker (Yvonne) Eenheid Internationale Zaken en Energie - Projectleider verduurzaming industrie Mevr. M.C.P. Ehrismann-Keijzers (Milou) Eenheid Bestuursonderst. en Onderzoek - Projectleider datalab Mevr. M.A.E. van Heijst (Marin) Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling 1 - Adviseur Omgevingswet ruimtelijk domein Mevr. A.K. Lafeber (Amber) Eenheid Internationale Zaken en Energie - jr. Beleidsmedewerker programma energie Mevr. M.A. Lagcher (Marloes) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 2 - Medewerker gebiedsontwikkeling Dhr. J.M.H. van Abeelen (Jurgen) Eenheid Ecologische Ontwikkeling 2 - Medewerker gebiedsontwikkeling Mevr. M.W.G. Swinkels-Verstappen (Marieke) Eenheid Communicatie - Strategisch communicatieadviseur Mevr. A.M.W. Ruczynski (Anouk) Eenheid Projectmanagement en Strategie - Projectleider gedeelde mobiliteit Dhr. T. van Vegchel (Tim) Eenheid Programmabeheer en Evenementen - Manager projectbeheersing Dhr. T.T.G.M. Roovers (Tim) Eenheid Juridische Zaken - Juridisch medewerker beheer en onderhoud wegen Uit dienst oktober 2020 Dhr. R.J.A. v.d. Linde (Robbin) Eenheid Internationale Zaken en Energie Mevr. M.J.G. Pleunis-van Engelen (Karen) Eenheid Communicatie Mevr. A. van Uytrecht-Brugu├ęs Vilar (Anna) Eenheid Projectmanagement en Strategie Dhr. J.M.G. de Haas (Han)Eenheid Ecologische Ontwikkeling 4 Dhr. M. Louwes (Marko) Eenheid Internationale Zaken en Energie