Foto: Marc Bolsius

Colofon

Dit magazine is een uitgave van de provincie Noord-Brabant.

Utgave december 2020

Redactie

Laetitita Schilperoort (kerstverhaal) Nawal Jerraoui: onder de maretak Philip Peeters: Brabant, een geschiedenis Eddie Besselsen: interviews; verhaal bij de foto Jan van Gompel: eindredactie

Fotogafie

Fotografie: Patrick Tönjes (cover, Kerstverhaal), John&Monique Claassen, Stimulus en de geïnterviewden zelf

Contact

Ideeën, vragen of opmerkingen: mail PIB@brabant.nl