Iedereen is winnaar


Waar bij de beide vorige ronden van de Brabantse Stijlprijs aan gemeenten was gevraagd om projecten in te zenden, werd voor de derde editie iedereen hiertoe uitgenodigd. Dat lag dan ook voor de hand bij het thema: Een thuis voor iedereen! Met dit thema is gezocht naar vernieuwende woonprojecten waarbij extra aandacht zorgt voor een echt thuis, die mensen achter die projecten een podium geven en die als voorbeeld kunnen dienen voor anderen.


Iedereen is winnaar

De jury is onder de indruk van het aantal inzendingen, de betrokkenheid en het doorzettingsvermogen van vele verschillende initiatiefnemers en opdrachtgevers. Hun creativiteit stemt de jury optimistisch. Dat geldt ook voor de verschillende sociale en duurzame woonvormen die zijn gerealiseerd. De kwaliteit van de projecten maakt indruk. Voor verschillende doelgroepen is een thuis gemaakt, waar het fijn is om te wonen en te leven met aandacht voor mens, leefomgeving, natuur, milieu en zingeving. Dat komt welzijn en gezondheid ten goede. De projecten getuigen op verschillende manieren van liefde voor de plek en verschaffen, vaak met grote verbeeldingskracht, identiteit aan onverwachte locaties. Velen hebben een droom gerealiseerd en daar zijn zij trots op. Een aantal projecten is vanuit de samenleving op gang gekomen. In dit verband noemt de jury speciaal de initiatieven van ouders, die met groot doorzettingsvermogen een vaak langdurig traject hebben doorlopen om een woonvorm voor hun kind(eren) te realiseren. Daarvoor heeft zij grote bewondering. Veel van deze projecten zouden zonder hen niet zijn gerealiseerd.

De kracht van mensen

Uit de projecten spreekt de kracht van mensen en hun enthousiasme over de samenwerkingen die zij tot stand hebben gebracht. Met name bij particuliere initiatieven viel op hoe mensen die samen willen wonen, gedurende het proces - en vaak ook daarna - op verschillende manieren hebben gezocht naar vormen van besluitvorming waarbij iedereen wordt gehoord. In veel gevallen is sprake geweest van grote veerkracht bij tegenslagen tijdens het ontwikkelproces. De jury heeft veel respect voor de moed en durf die de ingediende projecten hebben laten zien. Het is, zo constateert de jury, fantastisch wat mensen met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Dat levert behalve energie ook mooie verhalen op, zoals onder meer bleek bij de bezoeken die de jury aan de vijf finalisten heeft gebracht. De oogst van deze editie toont dat de omgang met maatschappelijke opgaven allerlei vormen aanneemt. De grote diversiteit en de verschillende schaalniveaus, van een heel gebied tot een ‘woonproduct’, maken de projecten dan ook moeilijk te vergelijken. Er zijn tal van leerzame voorbeelden aangereikt, en ook de projecten die de eindstreep niet hebben gehaald zijn de moeite waard. Wat de jury betreft toont deze editie van de Brabantse Stijlprijs vooral de kracht van mensen: met projecten zoals deze is iedereen winnaar.