Finalist NRE-terrein

Herontwikkeling van het voormalige terrein van de gasfabriek tot een stadsbuurt met wonen, horeca en werken werkplaatsen, creatieve bedrijvigheid en kantoren. Het historische industriële karakter is overeind gebleven. Deze stadsbuurt vlakbij het centrum van Eindhoven kwam tot stand volgens een coöperatieve aanpak van de gemeente Eindhoven met potentiële bewoners, gebruikers en andere betrokkenen. De toekomstige bewoners hebben het gehele planproces doorlopen, waardoor een hechte gemeenschap is ontstaan voordat de eerste bewoner diens woning betrok.


De ontwikkeling van het NRE-terrein is een voorbeeld van een goede transformatie van industrieel gebied, waar eigentijdse functies van wonen, werken en ondernemen samenkomen. De verschillende typologieën van gebouwen zijn inspirerend en de ontwerpkwaliteit van getransformeerde en nieuwe gebouwen springt eruit. De samenhang van het geheel is betrekkelijk en de lage dichtheid van 40 koopwoningen roept aarzeling op over de kansen die zijn benut. Zeker in het licht van de huidige woningbehoefte had een hogere woningdichtheid niet misstaan. De jury kan zich voorstellen dat de vele ruimte voor auto’s op straat in de toekomst een andere bestemming kan krijgen.

Creatief ondernemerschap

Door het lange ontwikkelproces is verbondenheid ontstaan tussen de eindgebruikers en de gemeente. Alle initiatiefnemers zijn bij elkaar gebleven en er heerst een sfeer van creatief ondernemerschap in het gebied, die inspirerend en stimulerend voor elkaar is. Het prettige openbare karakter van de vele bedrijfjes en werkplaatsen geeft blijk van goed vertrouwen; het woongebied ligt immers tegen het centrum van Eindhoven aan en het is volledig openbaar. De jury constateert dat het terrein een dynamisch gebied is geworden op een unieke locatie in het centrum van Eindhoven, dat energie uitstraalt.