Finalist De Lindehoeve

In de wijk Theresia in Tilburg is een monumentaal boerderijcomplex in collectief particulier opdrachtgeverschap gerestaureerd en herontwikkeld tot tien woningen met gezamenlijke voorzieningen voor achttien ouderen. Met dit project hebben de bewoners hun oude dag zelf geregeld. De levensloopbestendige woningen met gezamenlijke voorzieningen liggen rond een grote gemeenschappelijke tuin. De bewoners hebben het project in zes jaar gerealiseerd.


Fijne levensloopbestendige woonomgeving

De meerwaarde van De Lindehoeve ligt in het met elkaar tot een goed einde brengen van dit project: een fijne levensbestendige woonomgeving voor de oudere dag. Ondanks tegenslagen tijdens de sloop is er flink doorgezet. De monumentale boerderij is met respect verbouwd. De jury spreekt van hoge architectonische kwaliteit. Het concept van het erf spreekt aan en het is mooi ingepast in de oude stedelijke structuur. De buitenruimte, die recent is gerealiseerd, maakt nu al een vanzelfsprekende indruk.

Gebouwd voor de eigen groep

Er is gebouwd voor de eigen groep en het proces waarmee gezamenlijk een ontwikkeling tot stand is gebracht inspireert. De jury kan zich voorstellen dat het project aan diversiteit had kunnen winnen door ook anderen te betrekken. Dat doet zij wel door bijeenkomsten voor de buurt te organiseren. Hoewel de openheid van het terrein een enkele keer een probleem oplevert, wordt toch bezien hoe de fysieke verbinding met de buurt behouden kan blijven. Op zich is een collectief initiatief voor ouderenwoningen niet uniek, toch heeft de jury veel respect voor dit burgerinitiatief. Zij is met name gecharmeerd van de grote zelfwerkzaamheid waarmee een gezamenlijk ideaal is verwezenlijkt in De Lindehoeve.