Finalist Bewust Werken Wonen Boschveld

Een ecologische woonbuurt middenin de oude arbeiderswijk Boschveld in ‘s-Hertogenbosch. De buurt kent een grote diversiteit aan bewoners en het motto ‘samen leven en in contact zijn met elkaar’ staat in het hele bouwproces centraal. De 23 houten woningen rond een gemeenschappelijke tuin met stadskas zijn gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap. De waterhuishouding is ecologisch, er zijn zonnepanelen geplaatst en de daken zijn groen.


Grote sociale cohesie

De jury is zich ervan bewust dat voor dit langlopende project, gedurende tien jaar, veel idealisme nodig is geweest om het tot een goed einde te brengen. Hierdoor is een sterke gemeenschap ontstaan met grote sociale cohesie. Dat spreekt onder meer uit de sociocratische besluitvorming en uit initiatieven waarbij bewoners voor elkaar zorgen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld door het verzorgen van maaltijden in perioden van rouw en kraamtijd (Rouwkost en Kraamkost).

Balans tussen individueel en collectief

Er is sprake van een mooie balans tussen individueel en collectief. De combinatie wonen en werken is positief en inspirerend. Sociologisch en ecologisch zijn stappen gezet en permacultuur is mooi toegepast. Ook is er een grote diversiteit in leeftijden van de bewoners; de helft bestaat uit kinderen. De meesten van hen zaten al op de Vrije School buiten de wijk; jongere kinderen gaan ook naar de school om de hoek. Een aantal bewoners kent de wijk goed en er is ontwikkeling in het contact met de wijk en de omgeving.

Het leven speelt zich echter vooral af in de binnentuin, die inmiddels is afgesloten. Omdat de betekenis van het project voor de omringende buurt beperkt is en de buurtfunctie niet bij de planvorming is begonnen, ontstaat de indruk dat deze woningen overal hadden kunnen staan. De vormgeving van de woningen is sober, minimalistisch en heeft een natuurlijke uitstraling door de toepassing van hout. De woningen zijn duidelijk familie van elkaar terwijl er grote variatie in inrichting en indeling is. Al met al heeft de jury veel respect voor de creativiteit en de vasthoudendheid van de initiatiefnemers, die in nauwe samenwerking een bijzondere woonomgeving hebben gemaakt.