Colofon

Juryrapport De Brabantse Stijlprijs 2021 Provincie Noord-Brabant

Tekst

Cilly Jansen – Architectuur Lokaal Jacqueline Hermans – Provincie Noord-Brabant

Eindredactie

Frank van der Steen - Provincie Noord-Brabant

Vormgeving

Annelein Anderiesse - Provincie Noord-Brabant

Beeld

Erik van der Burgt – VRLBD photofilm Mattijs Smit – Tunnel Visie Frame Freaks Deelnemers Stijlprijs 2021

Contact

Provincie Noord-Brabant brabantsestijlprijs@brabant.nl

’s-Hertogenbosch, 8 december 2021