Vijfentwintig opmerkelijke projecten #5

Wonen Zoals - 's-Hertogenbosch

Nieuwbouw van een woongebouw met 24uurszorg voor achttien jongeren met een beperking, gelegen in de wijk Den Bosch Zuid, ontwikkeld als ouderinitiatief. Volharding is een woord dat op zijn plaats is voor dit ouderinitiatief, waarbij samenwerking is gezocht met woningcorporatie BrabantWonen voor de realisatie van het plan. Interessant is de houtbouw waarin de woningen zijn uitgevoerd.

WiBoZ - Bergen op Zoom

WiBoz is een ouderinitiatief en betreft nieuwbouw van een wooncomplex binnen de wijk Scheldevesting voor 21 jongeren met een (licht) verstandelijke beperking, in combinatie met zorg en begeleiding. Er is een geschikte woonvorm gezocht voor een maatschappelijke doelgroep die het moeilijk heeft. De kracht van dit project ligt in de betrokkenheid van de buurt, die de nieuwe bewoners warm heeft opgevangen.

Stichting De Bloesemhoff - Andel (gemeente Altena)

Voor een bijzondere doelgroep is een mooie woonplek gerealiseerd. Het nieuwe woongebouw, met 24 uurszorg voor zestien jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in het centrum van Andel, is ontwikkeld als ouderinitiatief. De kracht van dit project ligt bij de vele vrijwilligers, die zorgen dat wonen met zorg mogelijk is. Het is een project van de lange adem geweest, dat veel doorzettingsvermogen heeft gevergd om het tot een goed einde te brengen. Dit project past goed in het thema van de Brabantse Stijlprijs maar onderscheidt zich niet op een bijzondere manier.

Vrij Spel - 's-Hertogenbosch

Vrij Spel is de gezamenlijke ontwikkeling van een buurt met 90 woningen door zelfbouw en samenbouw van toekomstige bewoners, in samenwerking met de gemeente, op het voormalige trainingscomplex van FC Den Bosch. Hier gaat het om de kracht van een kleine wijk. Er is rekening gehouden met individuele wensen en er zijn gedeelde voorzieningen. Betrokken blijven bij elkaar, bijvoorbeeld door elkaar te stimuleren om actief te blijven, wordt belangrijk gevonden. Deze complexiteit is mooi uitgewerkt. Het streven naar diversiteit in de wijk uit zich voornamelijk in verschillende bouwstijlen en minder in sociale menging.

Van kantoor naar woningen voor spoedzoekers - Oosterhout

Transformatie van een bedrijfspand in het centrum van Oosterhout naar een woongebouw met zes huurappartementen, waarvan vier voor spoedzoekers. Niet duidelijk wordt waarin deze transformatie zich onderscheidt van andere kantoren die getransformeerd worden naar woningen. In die zin is dit project niet vernieuwend.