Vijfentwintig opmerkelijke projecten #4

Slowcare Elzeneindhuis - Oss

Een schoolgebouw in de wijk Ruwaard in Oss is getransformeerd naar een kleinschalige energieneutrale woonvoorziening met dagbesteding voor 24 ernstig meervoudig beperkte mensen, met zorg en dagbesteding in contact met de buurt. Het is een voorbeeld van een initiatief van ouders, die veel sympathie oproept. Het concept is niet nieuw, maar voor een kwetsbare doelgroep is een mooie oplossing gevonden. Een vraag is wel hoe deze woonvoorziening zich verhoudt tot de omgeving. Bouwtechnisch en ruimtelijk is het project niet uitzonderlijk, al gaat het wel om een goed uitgevoerde herbestemming.

Space-S - Eindhoven

Op initiatief van woningcorporatie Woonbedrijf is een nieuwe stedelijke wijk op Strijp S tot stand gekomen. De wijk bevat een mix van 402 sociale huurwoningen met gezamenlijke voorzieningen. Toekomstige bewoners konden vroegtijdig meedenken; hun woonwensen werden vertaald naar diverse woningtypen. Meestal betekent wonen in de stad anonimiteit, maar door het proces dat hier is gevolgd is een gemeenschapsgevoel bij de bewoners ontstaan voordat zij hun woning betrokken. Het proces is uniek, maar de uitwerking is niet uitzonderlijk. De impact voor de omgeving is beperkt.

Rijksmonument Heuvelstraat 8 - Dongen

Initiatief van een familie die een Rijksmonumentale leegstaande villa heeft gekocht om er samen (met drie generaties) te wonen en voor elkaar te zorgen. Het is een woonvorm van deze tijd, waarbij de herbestemming de functie van het gebouw intact laat. Het gebouw is zorgvuldig en met respect gerestaureerd en verbouwd en daarmee behouden voor de gemeente Dongen.

Petrus & Paulus - Dinteloord (gemeente Steenbergen)

Restauratie en herbestemming van de voormalige katholieke kerk in Dinteloord naar 27 huurappartementen voor kleine huishoudens met een gemeenschappelijke openbare ontmoetingsruimte. De herontwikkeling van de kerk is goed gedaan, maar is op zich niet uniek.

Stichting Benjamin en de Diessense Eenhoorn - Diessen (gemeente Hilvarenbeek)

Verbouwing van een voormalig seniorencomplex in het centrum van Diessen tot een woongebouw met 24 uurszorg voor elf jongeren, in combinatie met gebruik als dorpshuis. Doel is om de jongeren een zo normaal leven mogelijk te laten leiden. Een opvallend concept waaruit gemeenschapszin spreekt. Het initiatief verbindt ouderen met jongeren en er is sprake van laagdrempelige ontmoeting. Voor de doelgroep is een goed thuis gevonden en de Diessense gemeenschap heeft het initiatief voor deze maatschappelijke opgave omarmd.