Vijfentwintig opmerkelijke projecten #3

Hof Zuiderbeek - Hilvarenbeek

De herontwikkeling van de locatie van twee basisscholen tot woongebied voor senioren is gerealiseerd in collectief particulier opdrachtgeverschap, samen met een woningcorporatie. Het is een interessante ontwikkeling: een dergelijke vorm van opdrachtgeverschap is veelal nog beperkt tot jongere generaties. De toekomstige bewoners hebben samen nagedacht over hoe zij oud willen worden en hun woonwensen zijn vertaald in een passend complex van dertien patiowoningen en negentien appartementen.

Minitopia ruimte voor je woonwens - 's-Hertogenbosch

Experimenteel woongebied met 30 huishoudens op het terrein van de voormalige milieustraat aan de rand van de stad, met tijdelijke woonvormen in zelfbouw. Interessant is de tijdelijkheid; bewoners kunnen hier maximaal zeven jaar blijven wonen. Ook de betaalbaarheid is een positief aspect. De jury heeft zeker waardering voor het concept, echter er is sprake van individuele bouwprojecten waardoor dit project toch buiten het thema van deze editie van de Brabantse Stijlprijs valt.

Landgoed Eikenburg - Eindhoven

De transformatie van Landgoed Eikenburg is ter hand genomen door woningbouwvereniging Trudo. Het monumentale klooster is herbestemd tot sociale huurappartementen, vervangende nieuwbouw en gemeenschappelijke activiteiten. Hier is sprake van een gebiedsontwikkeling, waarbij is gezocht naar een combinatie van zorg, onderwijs en wonen. Bij deze herontwikkeling is de verbinding met wijkbewoners geslaagd te noemen. Het kloosterleven is vertaald naar een hedendaagse woonvorm. Er zijn veel vergelijkbare instellingsterreinen. Bij deze ontwikkeling is een perspectief voor de eigen doelgroep en de buurt geformuleerd; er is niet aan andere woonvormen gedacht.

Hof van Loon - Overloon (gemeente Boxmeer)

Particulier initiatief voor herontwikkeling van een locatie in het centrum van Overloon tot woonzorgcentrum Hof van Loon. Het centrum biedt zorgappartementen met voorzieningen van zorggroep Panthein en particuliere huurappartementen. Dat ouderen in hun dorp kunnen blijven wonen als zij zorg nodig hebben is positief. Er is een toekomstbestendig gebouw tot stand gekomen met gevoel voor de omgeving. Hierdoor is kwaliteit toegevoegd aan het centrum van Overloon. Samenwerking tussen zorg en ontwikkelaars op zichzelf is niet ongebruikelijk, wel bijzonder is de deze ontwikkeling vanuit particulier initiatief is gefinancierd.

Optimus in Luchen - Mierlo (gemeente Geldrop-Mierlo)

Nieuwbouw van zestien woningen volgens een nieuw type sociale huurwoning met eigenschappen zoals circulair, biobased, energieleverend en natuurinclusief. Het gaat hier echt om een woonproduct. De manier van schakelen van de woningen is interessant. Dat geldt ook voor de snelheid waarmee de woningen gebouwd kunnen worden. Het concept op zichzelf is prima, maar aandacht voor de doelgroep, de omgeving en de medemens wordt gemist. De afstand tot het thema van de Brabantse Stijlprijs is te groot.