JADS OPLEIDING 'Digitalisering voor de overheid'

Voor overheden is het ontsluiten, combineren en benutten van data onontbeerlijk om betekenisvolle impact voor burgers te realiseren bij steeds complexere maatschappelijke opgaven. Leer van de meest vooraanstaande experts wat digitalisering voor je kan betekenen en hoe jouw beleidsonderwerp hierop kan worden ingericht.

Voor wie is dit programma?

Dit programma is voor pioniers die in publieke organisaties proberen slimmer gebruik te maken van data. In dit maatwerkprogramma van JADS Professional Education bekwaam je jezelf samen met andere deelnemers in de technische kant van data science, maar je leert ook hoe data science dit professionele domein verandert en hoe je een leidende rol kunt spelen in de data ambities van jouw organisatie. Het programma staat open voor medewerkers van overheidsinstellingen in Noord-Brabant; provincies, gemeenten, maar ook bijvoorbeeld waterschappen en omgevingsdiensten. Het programma biedt aan programmaleiders of strategen uit de publieke sector de mogelijkheid voor verdieping op de rol van digitalisering in economische en maatschappelijke transitie en het toepassen van data voor beleidsvraagstukken. Leer over de impact van nieuwe (digitale) technologieën zoals big data en kunstmatige intelligentie. Creëer straks kansen voor je eigen werkveld, terwijl je je bewust bent van de maatschappelijke vraagstukken hierbij.

Wat leer je?

Na het volgen van het programma ‘Digitalisering voor de overheid’ kun je:

 • De impact van nieuwe (digitale) technologieën, waaronder big data en kunstmatige intelligentie op de economie en samenleving, op hoofdlijnen bespreken;
 • Het spanningsveld tussen commerciële belangen en publieke waarden dat ontstaat door digitalisering uitleggen en de rol van overheden hierbij benoemen;
 • De kansen en mogelijkheden benoemen die door digitalisering ontstaan voor onze maatschappelijke opgaven;
 • “Digitaal ondernemerschap” binnen je eigen werkveld laten zien, door kansen te identificeren om waarde te creëren met data;
 • Inzicht krijgen in succes- en faalfactoren uit de overheidspraktijk bij het inzetten van digitalisering en data;
 • Zelf opdrachtgever zijn van een data-project.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Wekelijkse werkbelasting: 8 uur les en 4 uur opdrachten en voorbereiding

Planning

Het programma start op 5 november en heeft een doorlooptijd van circa 6 maanden. Binnen deze 6 maanden vinden er 13 lesdagen plaats.

 • In de eerste module 'Discover' die loopt van 5 november ’21 tot en met 14 januari ’22 wordt in 6 lesdagen aangesloten bij deelnemers van het Foundation in Data Science programma en vindt 1 afzonderlijke projectdag plaats.
 • In de tweede, ongeveer 2 maanden durende module 'Specialisatie' wordt deelgenomen aan een maatwerkprogramma, bestaande uit 5 lesdagen. Hierbij zal in sommige gevallen ook worden aangesloten bij colleges van het open programma. Tijdens deze specialisatie wordt in kleine teams ook gestart met de uitvoer van een Data Science project.

Dit programma wordt samengesteld aan de hand van een mix van de specifieke wensen van de deelnemersgroep en van overheid specifieke onderwerpen. Tijdens de tweede module gaan deelnemers, naast de reguliere lesdagen, in kleine teams aan de slag met een data-project uit een van de deelnemende organisaties. Deze opdrachten dienen medio mei ’22 te worden afgerond en vormen de basis voor het officiële afstuderen.

Tijdens de Nationale data week in juni 2022 zullen de resultaten van het projectwerk als onderdeel van het afstuderen aan het publiek worden gepresenteerd.

Module 1: Discover

Introductie in Data Science:

 • Achtergrond van- en samenhang tussen veelvoorkomende Data Science technieken
 • Een oriëntatie in Big Data en Data Science
 • 7-daagse brede introductie in Data Science
 • Hybride, zowel offline als online
 • Samen met deelnemers van de JADS open programma's (m.u.v. dag 7 / projectdag)

Beschrijving van het programma

Dag 1: Algemene introductie en kennismakingsdag Dag 2 t/m 6:

 • Waarde uit data halen: naar een data‐gedreven organisatie
 • Data science in de dagelijkse praktijk, volledig begeleidde uitvoer van een machine learning vraagstuk op basis van het CRISP‐DM process model.

Dag 7: projectdag o.l.v. docenten Hybride, zowel offline als online

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Module 2: Specialisatie

Toepassing van Data Science:

 • Maatwerk programma op basis van behoeften van deelnemers en deelnemende organisaties
 • Verdiepende kennismodules
 • Toepassing van de kennis door praktische oefeningen en op eigen project
 • Focus op offline in de Mariënburg t.b.v. projectwerk

Beschrijving van het programma

 • Circa 5 kennisinhoudelijke dagen waarvan ochtend sessies theorie en middag sessie praktische toepassing en/of werken aan project

Keuze uit:

 • Onderwerpen op basis van specifieke behoeften van doelgroep
 • Modules level 1 van open programma Data Science voor government en publieke sector

Projecten

De opdracht omschrijving voor de projectgroepen wordt tijdens de eerste module toegelicht. In de opdracht wordt in teams van circa 3 personen gewerkt aan een real life datavraagstuk uit een van de organisaties waar deelnemers werkzaam zijn en moet resulteren in een beleidsnotitie. In de notitie wordt gebruik gemaakt van data-analyse(s). In de uitvoer van projecten worden projectteams ondersteund door docenten van JADS bij de te gebruiken databronnen en het soort analyse. Aan het einde van de opleiding wordt de notitie met onderliggende data-analyse gepresenteerd en verdedigd aan een academic Board waarin ook de opdrachtgever onderdeel van uit maakt. Bij een succesvolle verdediging worden de teams uitgenodigd om tijdens de Nationale data week in juni 2022 de resultaten van het projectwerk, als onderdeel van het afstuderen, aan het publiek te presenteren.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Profiel kandidaten

 • Je hebt binnen je organisatie te maken met projecten waarbij geavanceerde digitale methoden en technieken worden gebruikt om data gedreven werken in te voeren. Of je krijgt in de nabije toekomst met dit soort projecten te maken;
 • Je hebt een eigen actueel onderwerp vanuit de praktijk die je als studieobject voor de eindopdracht kunt inbrengen;
 • Je bent 100% gemotiveerd en neemt actief deel aan alle opleidingsdagen. Er wordt van je verwacht dat je op alle dagen aanwezig bent.
 • Je levert een actieve bijdrage aan het groepsproces en de discussies tijdens de leergang.
 • Je hebt zin om meer te leren over Data Science!

Inschrijven

Heb je interesse in deze opleiding en heb je nog vragen over de opleiding? Neem dan contact op met Geert-Jan Peters via G.J.P.M.Peters@tilburguniversity.edu

De opleiding biedt ruimte voor maximaal 30 deelnemers. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Stuur een korte motivatiebrief en CV voor 30 september 2021 aan Charlotte van Meer via brabantacademie@brabant.nl o.v.v aanmelding JADS. Hierna volgt een intake- en toelatingsgesprek met de Academic Director van het programma en de officiële inschrijving.

Kosten

De prijs voor de opleiding is vastgesteld op € 4500.- Voor de medewerkers van de provincie Noord-Brabant wordt dit vergoed vanuit het concernbudget.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Professionalisering Data Science

Door deelname aan deze opleiding zijn er mogelijkheden tot verdere professionalisering in Data Science en Artificial Intelligence via het open aanbod van JADS Professional Education. Deelnemers die de opleiding 'Digitalisering voor de overheid'met succes hebben afgerond kunnen uitzien op een aantal vrijstellingen en een gunstige tariefstelling bij inschrijving van een van de volgende vervolgopleidingen.