ONLINE MAGAZINES

Uitgelichte magazines

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen

De provincie zorgt jaarlijks voor actuele informatie om de bedrijventerreinafspraken te volgen. De regio’s kunnen deze informatie gebruiken voor het bijstellen van de afspraken en het ontwikkelen van beleid om terreinen toekomstbestendig te houden.

Dit magazine geeft de cijfers tot en met 2019.

Natuurinclusieve landbouw

De provincie ondersteunt en faciliteert veehouders om de stap te maken van gangbare landbouw naar natuurinclusieve grondgebonden landbouw.

In het online magazine aandacht voor ondernemers die overstapten op natuurinclusief boeren.

Klimaatdialogen

2020 is het jaar van de klimaatdialogen.

Om de krachten te bundelen, werken partijen in Brabant en Limburg samen in het Platform Klimaatadaptatie Zuid-Nederland.