NIEUWS EN MEDIA

Overzicht van berichten die over de provincie verschenen in de (online) media

Totaal aantal berichten

Totaalbereik van deze berichten

Onderverdeling naar bronnen

Piek

6 maart was er een grote piek in de berichtgeving.

Dat was de dag dat het RIVM inwoners van de provincie Noord-Brabant adviseerde bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit bericht is ruim 400 keer geretweet.

image

Trending topics algemeen

De meest gebruikte woorden in de berichten over de provincie Noord-Brabant


Trending topics coronacrisis

De meest gebruikte woorden in de berichten over de provincie met betrekking tot de coronacrisis.

Top 10 nieuwsbronnen

Top 10 nieuwsauteurs

Meest besproken gemeenten

Deze 10 gemeenten werden het vaakst genoemd in de berichten over de provincie Noord-Brabant in de online media in 2020.

Top 3 opvallende nieuwsitems

Deze 3 nieuwsitems vanuit de provincie vielen op in 2020

De wolf in Brabant

image

Na lange periode van afwezigheid wordt de zwervende wolf de laatste jaren steeds vaker gezien in Brabant. Ook heeft zich inmiddels een wolf definitief gevestigd op de Groote Heide.

De provincie spant zich in om samen met anderen de wolf te beschermen, maar ook om vee en landbouwhuisdieren te beschermen tegen de wolf.

image

De Brabantse Week van het Wonen

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november 2020 organiseerde de provincie Noord-Brabant de Brabantse Week van het Wonen. Met iedere dag inspirerende webinars of workshops over uiteenlopende, actuele woonthema’s.

Butterfly Effect

Veel aandacht in de media voor de subsidielening aan Butterfly Effects, die live in de afsluiting ondertekend werd met directeur Stijn van Kreij.

Hierbij doen bewoners van tiny houses als ‘tegenprestatie’ vrijwilligerswerk bij de zorginstelling op het terrein.

image

Ruim € 1 miljard investering in auto en OV van de toekomst - BO MIRT

Voor het verbreden van de A2 tussen Deil en Vught zet het Rijk € 830 miljoen opzij en reserveren regionale partijen voor aanvullende maatregelen tot € 55 miljoen.

Dat werd 26 november 2020 afgesproken tijdens het jaarlijkse BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Rijk, provincie en gemeenten hebben daarnaast in totaal € 200 miljoen gereserveerd voor de zogenoemde spoorknopen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

’s Avonds laat werd het persbericht verstuurd om 23.20 nadat alle PS-leden per mail waren geïnformeerd. Het haalde alle Brabantse media en ook nog landelijke aandacht.