5. Regelingen

Lees over de belangrijkste regelingen die binnen de provincie Noord-Brabant van kracht zijn.

Personeelshandboek

In het personeelshandboek staan alle organisatorische en arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken uitgewerkt die specifiek voor de Provincie Noord-Brabant gelden. Je vindt er je rechten en plichten als werknemer, en de afspraken waar de provincie op haar beurt aan gehouden is.

Individueel Keuze Budget (IKB)

Iedere medewerker van de provincie beschikt naast het salaris over een vrij opneembaar budget, ofwel het IKB. Dit IKB vervangt een aantal arbeidsvoorwaardelijke aanspraken zoals:

 • vakantiegeld [VT] 8% van je brutosalaris en bruto toelagen
 • eindejaarsuitkering [EJU] 8,3% van het brutosalaris
 • levensloopbijdrage [WG levensloop] 3,4% van het brutosalaris (schaal 1 t/m 13; 2,85% (schaal 14 en hoger)
 • bovenwettelijk verlof [BW verlof] 2,67% van het brutosalaris.

Voor welke doelen je dit budget inzet is aan jou. Je kunt hierin ook elke maand keuzes maken die het beste bij jouw persoonlijke situatie passen. Deze keuze kun je in de IKB-module invoeren via Mijn administratie --> Individueel Keuze Budget.

Laptops

Iedere medewerker krijgt een laptop, inclusief een tas of sleeve, ter beschikking gesteld door de provincie Noord-Brabant. Deze laptop is dus geen eigendom van de medewerker.

De P-consulent heeft je gevraagd om je keuze door te geven. Heb je het nog niet gedaan, doe het alsnog!

Choose Your Own (CYO)

Met de Choose Your Own - regeling mag je als medewerker een smartphone voor zakelijk gebruik aanvragen. Je kunt kiezen uit een toestel uit het basisassortiment of uit de CYO+, waarbij je een maandelijkse bijdrage betaalt. Dit bedrag wordt ingehouden op je salaris en geldt voor een periode van twee jaar.

De P-consulent heeft je gevraagd om je keuze door te geven. Heb je het nog niet gedaan, doe het alsnog!

BrabantAcademie

De BrabantAcademie is de interne opleidingsaanbieder voor alle medewerkers van de provincie Noord-Brabant. We hebben de ontwikkeling van ongeveer 1200 medewerkers hoog in het vaandel staan. Medewerkers in hun kracht zijn zelfbewuste professionals met de juiste kennis, kunde én houding. Daarom investeren wij in een leercultuur onder het motto ‘leren door doen.’ De BrabantAcademie voert de regie hierop en biedt de medewerkers een divers aanbod aan leer- en ontwikkeltrajecten.

Persoonlijk Ontwikkelbudget

Volg je passie! Alle ambtenaren met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of een arbeidsovereenkomst met bepaalde tijd van minimaal 6 maanden, hebben recht op een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) van € 5000,-. Je ontwikkelbudget zet je in voor het volgen van een opleiding. Je kiest in samenspraak met je H-manager een opleiding die bijdraagt aan je ontwikkeling voor je huidige of toekomstige functie. Hobbymatige opleidingen mogen niet.

Werktijdenregeling

De provincie hanteert een flexibele werktijdenregeling. De werktijdenregeling is in te delen in 3 stappen:

 1. uren plannen
 2. uren registreren
 3. uren verantwoorden.

De arbeidsduur per jaar is bij een 36-urige werkweek gelijk aan het aantal kalenderdagen, minus weekenden en feestdagen, vermenigvuldigd met 7,2 uur per dag. Bij een volledige werkweek heb je recht op 144 uur wettelijke vakantie.

 • Je vakantie wordt aan het begin van het jaar meteen van je bruto arbeidsuren afgetrokken.
 • Je mag maximaal 100 uur meenemen naar het volgende kalenderjaar.
 • Bij parttimers worden vakantie-uren (ipv verlof) naar rato berekend.

1. Uren plannen

Elk jaar moet je in januari je netto te werken uren plannen in een jaarrooster via SAP > Mijn administratie => Jaarplanner. Je netto arbeidsuren zijn de bruto arbeidsuren min wettelijke vakantie, andere verlofvormen en individuele afspraken. Je H-manager moet je jaarplanning goedkeuren.

2. Uren registreren

Onder uren registreren wordt verstaan het in- en uitklokken met je toegangspasje. Het scanapparaat is conform de Arbeidstijdenwet ingericht, met een automatische aftrek van de wettelijk verplichte pauze.

3. Uren verantwoorden

Je verantwoordt je gewerkte uren door middel van tijdschrijven. In het tijdschrijfsysteem zijn je geplande uren en geregistreerde uren integraal opgenomen en kun je altijd inzien. Op basis van de verantwoorde uren berekent het systeem dagelijks de meer of minder gewerkte uren.

Woon-werkverkeer

De provincie stimuleert milieuvriendelijke vormen van woon-werkverkeer en komt je daarom bij woon-werkverkeer tegemoet in kosten van openbaar vervoer, carpoolen of fietsen. Het is mogelijk om in deze regeling de fiets, het openbaar vervoer en carpoolen te combineren zolang het binnen de regels van ieder vervoermiddel blijft. Je krijgt dus een persoonlijke NS Businesscard als je alle dagen met het OV reist, maar óók als je dat afwisselt met fietsen, carpoolen of het gebruik van je eigen auto. Het aanvragen van de NS Businesscard kan pas op je eerste werkdag. Tot die tijd kun je gebruik maken van een tijdelijke OV-kaart. Vraag voor meer informatie bij de personeelsconsulent. Bij gebruik van auto en motor geeft de provincie geen vergoeding.

Personeelsvereniging 'Veur Mekoar'

Veur Mekaor is de personeelsvereniging van de provincie. Iedere medewerker in actieve dienst kan deelnemen aan de activiteiten. Veur mekaor heft geen contributie. Onze personeelsvereniging kent nog geen bestuur, maar wel collega's die activiteiten organiseren of op andere wijze actief betrokken zijn.

JongBrabant

Het JongBrabant is een netwerk speciaal voor alle medewerkers jonger dan 36. JongBrabant is leergierig en wil zowel formeel als informeel haar krachten bundelen. Een netwerk waarin ze kennis kunnen delen en actuele onderwerpen kunnen bespreken. Dit zorgt voor een ideale mix tussen fun en functie. JongBrabant wil daarmee bijdragen aan de provincie als aantrekkelijke werkplek.

Als je tot de doelgroep behoort, word je vanzelf uitgenodigd voor allerlei activiteiten.

Provinciale Sport- en ontspanningsclub (PSC)

De provinciale sport en ontspanningsclub heeft voor ieder die dat wil volop mogelijkheden om sportief actief te zijn.Via onze sport- en ontspanningsclub kun je deelnemen aan:

 • Bedrijfsfitness (op het provinciehuis)
 • Zaalvoetbal
 • Zwemmen
 • Aquajoggen
 • Squash
 • Muziek maken met de Torentoeters
 • Spelen bewegen en improviseren