1. Goed van start

Binnenkort verwelkomen we jou als nieuwe collega bij de provincie Noord-Brabant! In dit magazine willen we alvast een aantal praktische en belangrijke zaken met je delen. We vinden het belangrijk dat jij als nieuwe collega goed van start gaat. Daarom organiseren we het introductieprogramma. Tijdens het introductieprogramma ontmoet je andere nieuwe collega’s en maak je kennis met onze organisatie en één van de directeuren. Het programma ondersteunt je in de eerste maanden van je nieuwe werk en maakt je wegwijs binnen onze organisatie.

Introductieprogramma

Het programma bestaat uit zes bijeenkomsten:

  1. Brabantkunde: maak kennis met elkaar, onze organisatie, één van de directeuren en de OR
  2. Workshop Samen Weerbaar: aan de slag met informatieveiligheid en integriteit
  3. Workshop Gedeputeerde Staten (GS) en Provinciale Staten (PS): kom alles te weten over ons provinciale bestuur
  4. Workshop Ons manier van doen: in gesprek over je eigen waarden en de ambities van de Provincie
  5. Workshop of toelichting Insights Discovery profiel: leer meer over jouw voorkeuren en die van anderen
  6. Pitch en eed of belofte: het afleggen van de eed of belofte en het delen van jouw verwonderingen als nieuwe collega

De workshops worden in je agenda ingepland. Omdat de workshops je helpen je weg te vinden binnen onze organisatie is het belangrijk hierbij aanwezig te zijn. Naast het algemene introductieprogramma word je gekoppeld aan een buddy die je helpt je weg te vinden binnen de Provincie Noord-Brabant. Ook staan jouw H-manager en programmamanager klaar om je snel inzicht te geven in de specifieke werkcontext en over onderwerpen die van belang zijn om je werk te kunnen doen. We kijken er naar uit je tijdens de workshops te ontmoeten!