”We mogen met z’n allen trots zijn op dit resultaat.”

Jan Lenssen

Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

Voorwoord

In 2018 zijn de 3 Brabantse Omgevingsdiensten, de provincie Noord-Brabant en 43 gemeenten gestart met een project om bijna 6000 veebedrijven te controleren op de relevante regelgeving. Een enorme klus voor onze medewerkers. Het bezoeken van deze bedrijven in een periode waarin de sector volop in beweging is en dit ook voor de ondernemers spannende tijden zijn, zowel zakelijk als emotioneel, vergt veel van onze toezichthouders. Daarbij komt ook nog de steeds complexer wordende regelgeving die zowel voor de collega’s als de ondernemer een hele kluif is. Verder zijn onze toezichthouders het gezicht van de overheid wat met zich meebrengt dat zij geconfronteerd worden met vragen, discussies en emoties van de ondernemers. Dat de controles over het algemeen prima zijn verlopen, zegt veel over de kwaliteit van onze medewerkers maar ook over de ondernemers die correct zijn omgegaan met onze controles. In een tijd waar we in de media een steeds grotere verharding zien en de excessen onder een vergrootglas liggen, mag dit ook wel eens worden benadrukt. We hebben ook veel geleerd van dit project. Over de sector die we hebben bezocht maar ook hoe we een grootschalige bedrijfstak kunnen doorlichten. De informatie over de sector zullen we de komende jaren blijven gebruiken om ons werk nog beter te kunnen doen en de ervaringen van dit project zullen we ook gaan toepassen op andere sectoren. We mogen met z’n allen trots zijn op dit resultaat. Jan Lenssen Directeur ODBN namens de 3 Brabantse Omgevingsdiensten.