”Mooi, hoe ruwe data hier dan toch een heldere conclusie in kan verschaffen.”


Toezichthouders aan het woord

Het ITv traject had niet plaats kunnen vinden zonder de inzet van vele toezichthouders. In dit item staan de ervaringen van hen centraal.

"Ik heb samen met nog een aantal collega’s destijds eerst het proefproject mogen draaien en we hebben samen de ITV-app ingevuld. Dit was vooral in het begin inderdaad veel pionierswerk en de vraag hoe de ondernemers erop gingen reageren. Voorheen keken we minder naar o.a. energieverbruik, asbest en de BZV. Maar de ondernemers hebben mijns inziens er weinig van gemerkt. Ik stelde de vragen meestal tussen neus en lippen door. Al met al was het voor ons als toezichthouders weer nieuwe leerstof en materiaal om ons eigen te maken. En dat ging nou juist door de de ITV-app eigenlijk redelijk vanzelf. Op een laagdrempelig niveau konden alle toezichthouders de benodigde informatie invoeren in de app. Dit was en is nog steeds wel een succes!"

Stijn van Dongen

"De fietstocht met de wethouder Tonny Meulensteen, gemeente Laarbeek, is mij het meeste bijgebleven van dit project. Hierbij liet hij ons het gebied zien en leerde we de bedrijven beter kennen. Ook vertelde de wethouder verhalen over de toekomstige ontwikkelingen."

Rob Houben

"Een mooie mijlpaal van het ITv project was,1 jaar ITv. Om dit te vieren hebben we taart gegeten met alle toezichthouders."

Els Wisse

"Het eerste jaar dat ik in dit project mee mocht draaien als toezichthouder was ik vooral benieuwd wat er uiteindelijk met alle verzamelde data kon worden gedaan. Leerzaam was om te zien hoe er duiding werd gegeven aan alle ruwe data die wij hadden verzameld, hoe werd bijvoorbeeld het nalevingsgedrag bepaald. Wat me het meest is bijgebleven zijn de samenkomsten met de OD’s bij de provincie. Hier kregen we toen voor de eerste keer de uitkomsten gepresenteerd. Mooi vond ik om daarin de diversiteit in reacties van de aanwezige in de zaal te zien, de een volledig verontwaardigd, dan ander kon het juist wel weer beamen. Mooi, hoe ruwe data hier dan toch een heldere conclusie in kan verschaffen."

Elise Smeets

"Dat de provinciale kaders verschoven tijdens het project, bij veranderende regelgeving werden de controle-items aangepast. Hierdoor krijg je geen compleet beeld over het hele werkgebied."

Frans Geris

"Ik ben ingestroomd in het werkveld toen ITv al van start was. Bij de gemeentes met een ITv pakket kwam er wel meer dubbel werk bij maar ik zag ook wel verschil in de kwaliteit van de controles. Met de dubbele check weet je zeker dat er geen overtredingen over het hoofd worden gezien omdat je met de digitale checklist alles nog een keer stelselmatig doorloopt afvinkt en e.v.t. verantwoord. Daarmee weet je ook dat er in heel Brabant op hetzelfde wordt gecontroleerd. Ik heb het idee dat er secuurder gegevens worden verzameld en opgeslagen waarmee het makkelijker te achterhalen is wat er in het verleden heeft afgespeeld."

Anouk Quint