“Dezelfde aanpak voor controles, dat was het fijne van dit project”


Marc Weekers

Gemeente Deurne

1 provincie, 3 omgevingsdiensten en 43 gemeentes werkten samen aan het project Intensivering Toezicht veehouderijen. Marc Weekers van de gemeente Deurne vertegenwoordigde samen met een aantal anderen de belangen van de gemeentelijke deelnemers. Hoe kijkt hij terug op het project?

Dezelfde aanpak voor toezicht

Deurne is een gemeente met ruim 32.000 inwoners en zo’n 375 veehouderijen. “Een grote agrarische gemeente,” volgens Marc Weekers, kwaliteitsmedewerker omgevingsvergunningen bij de gemeente Deurne. Hij was tijdens het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv) een van de actieve leden namens de Brabantse gemeentes. “In principe hadden we al een vrij zwaar uitvoeringsprogramma waarbij we sommige veehouderijen elke 2 jaar bezochten of op afstand luchtwassers controleerden,” vertelt hij. “Maar in dit ITv-project keken ze naar extra zaken, zoals asbest. Daar zou een agrarisch toezichthouder normaal niet altijd op letten. Ook is het toezicht van de ITv wat diepgaander geweest. Wat ik het fijne vond van dit project: 3 Omgevingsdiensten hanteerden dezelfde aanpak voor het toezicht. Vroeger deed elke omgevingsdienst dat anders. Maar door dit project kan je meer met elkaar vergelijken. Nu blijkt dat de uitkomsten van de controles in Deurne niet afwijken van het gemiddelde.”

Leermomenten in het project

Terugkijkend vond Weekers de start van het project een uitdaging. “Je realiseert je in het begin niet hoeveel tijd het kost om iedereen mee te krijgen. Eerst denk je nog: ‘We hebben ons aangesloten bij het project, we gaan gewoon beginnen met de controles’. Maar alles moet wel in één lijn gebeuren. Veel toezichthouders zijn gewend om op een bepaalde manier te werken, die moesten ineens op een andere manier de controles uitvoeren. En het ontwikkelen van de app: alles kostte meer tijd dan voorzien. We hadden meer ruimte moeten hebben aan de voorkant om te kunnen starten. Dat is echt een leermoment geweest.”

“De app was ideaal om mee te werken”

Over de samenwerking tussen de verschillende partijen heeft Weekers niets dan lof. “Op dezelfde manier toezichthouden betekent dat je breder kunt kijken en met elkaar kunt vergelijken.” De app speelt daarin een cruciale rol, aldus de Deurnese ambtenaar. “Voor de toezichthouders was de app ideaal om mee te werken.

De gegevens werden verwerkt in het portaal (de Veehouderij Keuzetool), waarin wij zelf alle informatie konden opvragen en presenteren aan beleidsmedewerkers, portefeuillehouders en de gemeenteraad.” Weekers ziet veel mogelijkheden voor de toekomst: “Het project is nu afgelopen, maar het toezicht houdt niet op. Met de uitkomsten van de controles kunnen we gericht toezichthouden op de dingen die vaker misgaan. Je hoeft dan minder te focussen op de onderdelen waar veehouders aan voldoen.”

Blijven werken op deze manier

Weekers hoopt dat de Omgevingsdiensten met de app en de keuzetool blijven werken. “We hebben nu een hoop input. De Omgevingsdiensten kunnen nu kijken waarop er de komende jaren extra ingezet moet worden,” zegt hij. “De gegevens uit de app zijn een momentopname, dat zegt niet alles over wat er nu staat. Maar ik kijk wel regelmatig terug. Als ik bijvoorbeeld klachten krijg uit de omgeving, kan ik zien wanneer het bedrijf bezocht is en wat ze toen constateerden. Dat gaat makkelijker en sneller dan wanneer je een controlerapport moet doorlezen. Ik zou het heel prettig vinden om voor de agrarische controles te blijven werken met de app en het portaal. We hebben dat in het project ook geadviseerd aan de Omgevingsdiensten.”

Tekst door Marjolein Bezemer