EEN KORT VOORWOORD

ELIES LEMKES en GERBEN BOOM

Agrifoodprovincie 3.0

De landbouwsector is van groot belang voor Brabant. Brabant is dan ook de meest vooruitstrevende provincie op het gebied van landbouw. We hebben een grote opgave, met name op het gebied van verduurzaming, maar daardoor ook een enorme daadkracht. Omdat het nodig was zijn innovaties al in een vroeg stadium op gang gekomen. Die voorsprong kunnen en moeten we benutten voor de hele sector. We hebben in mijn ogen de potentie om dé agrifoodprovincie 3.0 te worden. Ik geloof in een combinatie van high tech en landbouw voor een toekomstbestendige sector. De provinciale inzet op innovatieve stalsystemen juich ik dan ook van harte toe. We hebben de Taskforce Toekomstbestendige Stallen waardoor we betrokken zijn bij zo’n 50 innovatieve ideeën. Daarbij ondersteunen we veehouders, bedrijven en kennisinstellingen die vernieuwende en creatieve oplossingen ontwikkelen. De volgende stap is om deze systemen ook echt te implementeren. We hebben ons dan ook sterk gemaakt voor een landelijke taskforce die hierin snelheid moet creëren bij bijv. afgifte proefstalstatussen en RAV-codes. Innovaties voor toekomstbestendige stallen zijn nu vooral gericht op ammoniakreductie, beter voor natuur en biodiversiteit. Wat mij betreft worden dit integrale innovaties, waarbij de stal ook bijdraagt aan dierenwelzijn én een stal is waar niet alleen boeren maar ook hun buren blij mee zijn, omdat het bijdraagt aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Daar blijven we aan werken. Elies Lemkes-Straver Gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur

Innovatief boeren, nu én in de toekomst

Brabant staat bekend om haar technologische kennis en innovatie in diverse sectoren, waaronder ook de landbouw. In de afgelopen jaren hebben er grote ontwikkelingen plaats gevonden op het gebied van onder andere efficiëntie en dierwelzijn, maar zeker ook in de reductie van emissies. In een innovatietraject moeten er vaak veel stappen doorlopen worden voordat een innovatie definitief gebruikt kan worden op boeren bedrijven. Door samen te werken met partijen van zowel binnen als buiten de agrarische sector kunnen ontwikkelingen versnelt worden en belanden deze eerder op het boerenerf. De nieuwe generatie boeren van Brabant kunnen en willen hier een bijdrage aan leveren. Voor deze nieuwe generatie boeren is het van belang dat innovaties en ontwikkelingen op grote schaal bereikbaar en toegankelijk worden gemaakt. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we als sector voorop blijven lopen en klaar zijn voor de toekomst. Jonge boeren zijn nu al druk bezig met het verbeteren en verduurzamen van hun bedrijven en door nieuwe, innovatieve ideeën haalbaar en concreet te maken kan dit proces versnelt worden. Zo ontstaan er nieuwe mogelijkheden en kansen voor de gehele agrarische sector in Brabant. De Taskforce Toekomstbestendige Stallen speelt hier een belangrijke rol in door alle partijen bij elkaar te brengen. Ik ben blij dat er zo veel verschillende organisaties betrokken zijn bij de Taskforce met verschillende achtergronden. Het BAJK is hierbij betrokken omdat we van mening zijn dat innovaties in stalsystemen zorgen voor meer toekomstbestendigheid voor de jonge boeren. De eerste resultaten en acties stemmen mijn hoopvol in het vervolg van deze Taskforce. Met zijn alle kunnen we werken aan het innovatieve boeren, nu én de toekomst! Gerben Boom Vice-voorzitter Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt