INZICHT IN DE MARKT


Een van de best practices bij sociaal inkopen is vooraf in gesprek gaan met de markt. Hierdoor krijg je inzicht in de mogelijkheden van geschikte partijen en kun je betere functionele eisen formuleren. Goed voor extra impact voor je organisatie!


Een marktconsultatie is een goede manier om de markt te leren kennen. Bij een marktconsultatie wissel je als inkopende organisatie informatie uit met de markt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie over geschikte gunningscriteria of mogelijke oplossingen voor een probleem. Aan de hand van de verkregen informatie en feedback kan de aanbesteding worden aangepast.


Er zijn verschillende vormen van een marktconsultatie: gesloten of open, schriftelijk of mondeling, interactief of niet-interactief of een combinatie hiervan. Een gesloten, schritfelijke, niet-interactieve marktconsultatie kost uiteraard minder tijd dan een open, mondelinge, interactieve marktconsultatie, maar levert waarschijnlijk ook minder diepgang op. Het is aan de inkopende organisatie om passend bij de ambitie, het gewenste resultaat en de vraag, de juiste vorm te kiezen. Meer informatie over het organiseren van een marktconsultatie kun je vinden in de handreiking van PIANOo uit 2016.

Omdat veel sociale ondernemingen geen bekende marktleiders zijn, is het zeker op het gebied van sociaal inkopen zinvol om een marktconsultatie te organiseren. Ben je gericht op zoek naar een sociale onderneming, dan moet je de juiste netwerken weten te vinden en tijd nemen om de zoektocht goed te doen. Want hoewel er in de Tweede Kamer wordt gekeken naar de haalbaarheid van een nieuwe rechtsvorm voor sociale ondernemingen, is die er momenteel nog niet.


De vraag is daarom vaak: “Hoe weet ik dat ik te maken heb met een sociale onderneming?”


Er zijn verschillende initiatieven die dit makkelijker proberen te maken. Zo kun je kijken naar:

  • lidmaatschap van Social Enterprise NL
  • registratie bij de Code Sociale Ondernemingen
  • of aanwezigheid op de Social Impact Market van Buy Social

Lidmaatschap van Social Enterprise NL

Social Enterprise NL ondersteunt sociale ondernemingen door hun zichtbaarheid te vergroten en hen met raad en daad bij te staan via een leden-programma. Ze organiseren onder meer workshops en masterclasses op het gebied van financiering, impact-meting, positionering, groei en strategie. Daarnaast verbindt Social Enterprise NL deze ondernemers in een gemeenschap van gelijk-gestemden die elkaar steunen. Op hun website vind je een overzicht van alle leden.

Registratie bij de Code Sociale Ondernemingen

De Code Sociale Ondernemingen creëert herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het Register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. De Code is ook een leidraad naar groei en verbetering: sociaal ondernemen is een proces en in dat proces kan de Code als gids fungeren.


De Code omvat 5 principes, die tezamen laten zien waar sociaal ondernemen voor staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een geborgde en meetbare missie, zorgvuldig afgewogen financieel beleid en een actief informatiebeleid op de website. Als een sociale onderneming ervoor kiest om die principes – en daarmee de Code – te onderschrijven én uit te voeren, dan wordt de sociale onderneming, na toetsing door een Review Board, opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen.
Aanwezigheid op de Social Impact Market van Buy Social

Buy Social heeft een Social Impact Market opgezet waarop je het aanbod van sociale ondernemingen uit heel Nederland kunt zien. Je kunt zoeken naar producten of diensten maar je kunt ook filteren op o.a. impactgebied en regio. Alle ondernemingen op de Social Impact Market zijn lid van Social Enterprise NL. Dat betekent dat ze allemaal voldoen aan de Europese definitie van een sociale onderneming.

Naast deze mogelijkheden die in de proeftuin zijn gepresenteerd, zijn er nog meer handvatten, zoals het internationale certificaat B-Corp, het PSO30+ certificaat, de marktplaats van PSO-Nederland met gecertificeerde organisaties die socialer ondernemen, MAEX, lidmaatschap van Cedris of van regionale of lokale initiatieven zoals de Omslag (Amsterdam), Social Club (Den Haag) en Impact Noord.

Provincie Noord-Brabant heeft parallel aan de proeftuin ingezet op een beter overzicht van Brabantse sociale ondernemingen. Ten eerste door hen uit te nodigen voor de community Stérk.Brabant waardoor zij bekend raken in een groter netwerk.

Ten tweede door het eerste jaar lidmaatschap te vergoeden als zij hun producten of diensten op de Social Impact Market aanbieden (alleen business-to-business).

Een advies vanuit de proeftuin is om sociale ondernemingen actief op te zoeken. Zo vond de proeftuin steeds plaats op locaties van sociale ondernemingen. De deelnemers kregen daarbij een kijkje op de werkvloer. De mooie doelstellingen, de gedrevenheid en de creatieve businessmodellen van de ondernemers zorgen voor veel sympathie en inspiratie. Ook organiseerden we een light verie van een marktconsultatie. Bekijk hiernaast het filmpje dat tijdens deze dag is opgenomen!

Meet the Market

SNEW

Sociale onderneming SNEW geeft afgeschreven Telecom- en IT-apparatuur een tweede (en soms zelfs derde) leven. Ze hanteren een circulair model waarbij 75% van deze afgeschreven apparatuur wordt hergebruikt. De overige 25% wordt naar materiaal gesorteerd om bij het recyclen zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen. Daarnaast worden alle werkzaamheden zo veel mogelijk uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo maakt SNEW op twee manieren impact!