DEELNEMERS AAN HET WOORD


Belemmeringen overwinnen en concreet aan de slag. Onder begeleiding van Buy Social en andere experts gingen onder andere Avans Hogeschool en de gemeente Oosterhout aan de slag om sociaal inkopen een plek te geven in hun organisatie. Wat leerden zij hiervan en wat is hun aanpak?


Sociaal inkopen

Bij Avans Hogeschool staan MVI en sociaal inkopen inmiddels nadrukkelijk op de kaart. Projectleider en Adviseur op het gebied van inkopen en beleid Maurice van Boxtel vertelt: ‘Avans heeft thema’s als duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Toen we hoorden dat er een proeftuin werd opgestart en werden benaderd om mee te doen, hoefden we dan ook niet lang na te denken.’

Inkoopbeleid

‘Sociaal inkopen staat nog in de kinderschoenen bij de meeste hogescholen, maar het is wel overal een actueel thema. Binnen Avans hebben we bijvoorbeeld veel te maken met Europese aanbestedingen en met speciale wetgeving. In dit aankoopproces is het een uitdaging om ook sociale ondernemingen mee te nemen en niet uit te hoeven sluiten vanwege de vereisten. Hiervoor hebben wij nu een speciale paragraaf rondom social return opgenomen als onderdeel van de aanbesteding. Zo zetten we een eerste stap om sociaal inkopen nog meer op de kaart te zetten.’


Futureproof inkopen bij HIP

De proeftuin sloot perfect aan bij het thema van de netwerkdag die Avans eerder dit jaar organiseerde: de netwerkbijeenkomst HIP-dag op 11 april 2019 (Hogescholen Inkoop Platform), met als leidend thema Futureproof inkopen. Maurice: "Ik heb Buy Social voorgedragen om een inleiding te geven en die was heel aanstekelijk en constructief. Precies zoals ik ook heb ervaren tijdens de Proeftuin. We werken samen aan meer aandacht rondom dit thema."

Op de agenda!

Voorzitter van het College van Bestuur van Avans, Paul Rüpp vult aan: ‘Diverse organisaties hebben op verschillende niveaus al aandacht voor sociaal inkopen. Dat is erg mooi. Er blijkt zelfs meer mogelijk te zijn dan we wisten. De samenwerking in de proeftuin leidt tot meerdere inzichten. Dankzij dit verbeterde zicht op sociaal ondernemen willen we binnen Avans aan de slag gaan met het ontwikkelen van een MVI-plan, met sociaal ondernemen als onderdeel. Ook hebben we goed inzicht in welke sociale ondernemingen er zijn, dankzij een speciaal ontwikkelde database. Dergelijke sociale ondernemingen staan wellicht nog in de kinderschoenen, maar zullen zich de komende jaren steeds meer ontwikkelen. Dus als wij vanuit de markt met elkaar blijven leren en het inkoopproces dusdanig inrichten met focus op MVI en sociaal inkopen, dan komen we er wel!’

"Sociaal inkopen staat nog in de kinderschoenen bij de meeste hogescholen, maar het is wel overal een actueel thema."

Gemeente Oosterhout en MVI

Ook bij de gemeente Oosterhout zijn ze actief aan de slag met een MVI plan. Arno Maas, Senior Inkoopadviseur, vertelt: ‘In Oosterhout kennen we het credo “Eerst eten!” Dat kent een geschiedenis, maar de boodschap is helder: als we iets doen, doen we het vol overtuiging en met plezier. Eten is daarbij vaak een verbindende factor, dus deelden we met de uitrol van ons MVI actieplan worstenbroodjes uit. We maken er een feestje van. Dat is onze manier om nu ook meer de aandacht te vestigen op sociaal ondernemerschap.’

Continu herijken

Sociaal inkopen stond bij de gemeente Oosterhout nog niet op de agenda. Arno: ‘Oosterhout heeft het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen ondertekend en we maakten een actieplan voor 2019-2020. Met een gedreven MVI-team gingen we aan de slag om MVI een plek te geven binnen de gemeente.


Het MVI actieplan wordt jaarlijks herijkt en doorontwikkeld om actueel te blijven. We willen nu vooral impact bevorderen op de vier thema’s: social return, circulair inkopen, biobased inkopen en duurzame energie. Met sociaal inkopen als onderdeel. De proeftuin sloot daarbij perfect aan.’


Met een brede afvaardiging vanuit de gemeente gaat Arno aan de slag met het actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen. ‘Iedereen wordt uitgedaagd om projecten aan te leveren en doelen te stellen. We organiseren verschillende bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is geweest en binnenkort hebben we een tweede sessie met Buy Social. Zij vertellen hoe onze mensen vanuit hun discipline, sociaal inkopen een plek kunnen geven in het MVI actieplan. Bijvoorbeeld door te kijken naar verschillende inkooptrajecten en daar specifiek op thema passende sociaal ondernemers aan te koppelen.’

Sociaal ondernemers

"Overigens is het best een uitdaging om naar verschillende inkooptrajecten te kijken en daar op thema een passende sociaal ondernemer aan te koppelen," vertelt Arno. "We hebben de sociaal ondernemers namelijk nog niet goed in kaart. Want wat is nou eigenlijk precies een sociaal ondernemer? Er zijn al veel sociaal ondernemingen, maar wij weten niet dat zij er zijn en zij weten niet hoe ze bij ons onder de aandacht komen. Deze ondernemers beginnen vaak vanuit hun passie en gaan dan aan de slag in hun eigen cocon. Zonder vanuit commercieel oogpunt te kijken naar markt."

De Code Sociaal Ondernemingen

En daar ligt de uitdaging voor de komende jaren; om de partijen meer bij elkaar te brengen. Gelukkig werd gedurende het traject de Code Sociale Ondernemingen geïnstalleerd. Met een definitie voor sociaal ondernemers die ons duidelijke handvatten biedt om ze daadwerkelijk in positie te brengen tijdens een aanbesteding. Daarbij is Buy Social een prachtig platform waar we potentiële leveranciers kunnen vinden. De volgende uitdaging is om samen het vliegwiel op gang te brengen, kleine stappen te zetten en het gewoon te gaan doen! Wij hebben er zin in.’

"In Oosterhout kennen we het credo 'Eerst eten!' Dat kent een geschiedenis, maar de boodschap is helder: als we iets doen, doen we het vol overtuiging en met plezier."