COMMITMENT IN JE ORGANISATIEOverheden en (semi-)publieke organisaties kopen samen jaarlijks voor miljarden euro’s in. Door meer maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVI), bijvoorbeeld bij sociale ondernemingen, kunnen zij dus heel veel impact maken.De Rijksoverheid stimuleert MVI op allerlei manieren. Zo zijn er verschillende subsidieregelingen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een Manifest MVI opgesteld dat intussen door ruim 160 partijen is ondertekend, en staat er een MVI-criteriatool online. Mede daardoor komen MVI en sociaal inkopen steeds meer op de radar.


PwC heeft in 2018 onderzoek gedaan naar de brede samenwerking tussen sociale ondernemingen en gemeenten in Nederland. Uit dat onderzoek blijkt dat slechts 40% van de gemeenten sociale ondernemingen noemt in hun inkoopbeleid. Het percentage gemeenten dat daadwerkelijk sociaal inkoopt is nog kleiner.


In de proeftuin blijkt dat de deelnemers diverse barrières ervaren om sociaal in te kopen. Samenwerking met sociale ondernemingen wordt in hun organisaties vaak gezien als ingewikkeld of onmogelijk.
Leon van den Dool (PwC): “Publieke sociale inkoop is belangrijk. Publieke organisaties kunnen zelfs launching customer zijn voor sociale ondernemingen, ofwel een sociale onderneming helpen lanceren.”

In de proeftuin zijn tips met elkaar gedeeld om commitment in de eigen organisatie te ontwikkelen:

  • Werk aan bekendheid met sociaal ondernemerschap en zoek een paar enthousiastelingen om je heen die dit geluid in je organisatie helpen versterken.
  • Zorg dat je een gezaghebbende opdrachtgever in je organisatie achter je hebt staan, een bestuurder, directeur of manager. Dat is nodig om je organisatie in beweging te krijgen.
  • Laat zien dat inkopen bij sociale ondernemingen aansluit bij de missie en visie van jouw organisatie, dat je organisatie daarmee meer bereikt. Daarmee krijg je de beslissers mee.
  • Begin met iets overzichtelijks en draag de impact van dit voorbeeld met goede PR uit in je eigen organisatie, en daarbuiten.

De Verspillingsfabriek

In Nederland gooien we jaarlijks veel voedsel weg. Een deel daarvan bestaat uit verse groenten: overschot van boeren, telers en versnijders. Afgekeurd omdat ze bijvoorbeeld te klein of niet mooi genoeg zijn. Bij De Verspillingsfabriek worden zoveel mogelijk van deze groenten gered om er producten, zoals soepen en sauzen van te maken. Dit proces zou geautomatiseerd kunnen worden. De Verspillingsfabriek kiest er echter voor om in plaats daarvan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Zo gaan ze niet alleen de verspilling van voedsel tegen, maar benutten ze ook zoveel mogelijk talent.

Is het aanvankelijk lastig om iets te vinden wat je kunt inkopen bij een sociale onderneming? Probeer dan eerst eens je huidige leveranciers uit te dagen. Vraag wat zij kunnen doen om de missie en visie van je organisatie te helpen realiseren. Zij kunnen bijvoorbeeld in hun opdrachten gaan samenwerken met sociale ondernemingen, als partner of onderaannemer. Ze behouden graag hun klant en zijn (mede) daardoor zeker bereid om mee te denken. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ging je voor. In deze rapportage lees je welke mooie voorbeelden uit hun aanpak zijn ontstaan.


Een gemeente: “Ik ga tijdens mijn volgende overleg een collega meenemen die bij ons aan het werk is gekomen via social return. Dan geef je sociaal inkopen letterlijk een gezicht.”
Wolter van der Vlist, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI): “Als je met elkaar oefent, kan iedereen uit de organisatie bedenken hoe een bestaande leverancier bij kan dragen aan de missie van de organisatie. Wij hadden als gevangeniswezen een jarenlange samenwerking met een uitzendorganisatie maar er was nog nooit gevraagd of deze organisatie ook arbeidskansen bood aan ex-gedetineerden. Doordat we deze vraag zijn gaan stellen, is de uitzendorganisatie gaan bijdragen aan de reïntegratie doelstelling van DJI. Zo maak je samen impact.”