COLOFON


De proeftuin Sociaal Inkopen is een samenwerking van Buy Social, Stérk.Brabant en de provincie Noord-Brabant

Voor vragen en opmerkingen over sociaal inkopen en dit magazine kun je contact opnemen met Stérk.Brabant via contact@sterkbrabant.nl.


Aan de proeftuin Sociaal Inkopen werkten mee

Avans Hogeschool, Waterschap Brabantse Delta, Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant, Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Meijerijstad, Gemeente Oosterhout, Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, Stérk.Brabant, WSD-Groep en Adviespunt Social Return.


De G40 gemeenten hebben de proeftuin sociaal inkopen gevolgd via blogs die Platform31 heeft geschreven. Deze zijn terug te vinden op www.brabant.nl/sociaalinkopen.


Organisatie proeftuin en redactie magazine

Petra van Dijk, Silvia Schensema (provincie Noord-Brabant)

Krispijn Bertoen, Amber Bleeker, Bart Krull (Buy Social)


Sociaal ondernemers en organisaties die hun medewerking hebben verleend aan het beeldmateriaal van het magazine

Avans Hogeschool, Cycloon, gemeente Oosterhout, IBN, Reëlle Communicatie, Refugee Team, SNEW en de Verspillingsfabriek.


Fotografie

Marc Bolsius, Wim Roefs (foto Renze Bergsma)


Vormgeving

Lonneke Diemel, Erika van Pinxteren (provincie Noord-Brabant)


Het magazine Sociaal Inkopen is een uitgave van

Provincie Noord-Brabant, programma Sociale Veerkracht