AAN DE SLAG!


In de proeftuin hebben we getest wat wel en niet werkt om te komen tot meer sociale inkoop. Daarbij kwamen we ook belemmeringen tegen en zochten we gezamenlijk naar manieren om deze te verhelpen. Onze lessen zijn samen te vatten in de volgende zeven stappen.


Stap 1:
Inventariseer

Kijk binnen je organisatie wat er al gebeurt op het gebied van MVI en sociaal inkopen. Wie doet wat, welke afdelingen zijn erbij betrokken, en hoeveel wordt er al ingekocht bij sociale ondernemingen? Ga daarnaast in gesprek met de markt. Stel vooral de juiste vragen aan sociale ondernemingen en kijk wat ze adviseren.


Stap 2:
Creëer draagvlak

Enthousiasmeer medestanders in jouw organisatie om een plan te maken. Samen kunnen jullie de ambassadeursrol voor sociaal inkopen op je nemen. Zorg daarnaast dat je de relevante budgethouder/directeur achter je hebt staan.
Stap 3:
Stel een doel

Zorg dat je een heldere definitie hebt van MVI en sociaal inkopen en een concreet doel waar je naartoe werkt (bijvoorbeeld twee trajecten in 2020 waarbij we gaan inkopen bij sociale ondernemingen). Verbind deze doelstellingen aan het MVI actieplan en/of het MVO-beleid van je organisatie, zodat mensen zien dat het past in de bestaande strategie.


Stap 4:
Ga aan de slag

Onze belangrijkste les is dat je gewoon moet beginnen, daar leer je echt het meest van. Pak een project beet wat overzichtelijk, kansrijk en actueel is. Denk bijvoorbeeld aan een sociaal kerstpakket op het goede moment, of een aanbesteding van koffie als er al lange tijd wordt gesproken over verduurzaming van de koffie-inkoop. In deze handreiking is een aantal goede voorbeelden te vinden.

Stap 5:
Doe kennis op

Doe, terwijl je met een inkooptraject bezig bent, kennis en inzichten over sociaal inkopen op (bijvoorbeeld via PIANOo) tijdens workshops en via documentatie. Workshops kunnen bijvoorbeeld gaan over hoe je via aanbesteding sociale ondernemingen kansrijker maakt als leverancier of over het stellen van impactdoelen en het meten van impact.

Stap 6:
Organiseer intervisie

Terwijl je bezig bent en ervaring en kennis opdoet, loop je regelmatig tegen dilemma’s of barrières aan. Zoek organisaties op die ook bezig zijn met sociaal inkopen zodat je kunt sparren en advies kunt vragen (en geven). Voor hulp of verwijzing naar experts, kun je contact opnemen met Stérk.Brabant.

Stap 7:
Deel resultaten

Deel je resultaten met interne en externe stakeholders. Verduurzaming en sociale duurzaamheid leven enorm in Nederland en mensen zijn erg benieuwd hoe anderen hier concrete stappen in zetten. Door jouw resultaten te delen, raken anderen geïnspireerd, help je medestanders op te staan en creëer je ambassadeurs van jouw MVI-doelen. Als je resultaten hebt en deelt, geven die jezelf en je collega’s een enorme stimulans om nog een stapje verder te gaan. Extra tip: zet jouw politiek of hiërarchisch verantwoordelijke vrouw of man op een podium: MVI leeft en levert prachtige, persoonlijke verhalen op.

Reëlle

Sociale onderneming Reëlle is een communicatiebedrijf met een maatschappelijke missie. Bij Reëlle werken alleen mensen met een beperking (bijvoorbeeld hersenletsel, autisme en psychiatrische problematiek). Zij zetten hun ervaringsdeskundigheid in om een bijdrage te leveren aan communicatievraagstukken rondom zorg, werk en participatie bij zorgaanbieders, overheden en ondernemers. Dat is sociale winst voor iedereen!