Vooruitblik 2022

  • Anonimiseringstool
  • Afronding Europese aanbesteding en start uitvoering digitalisering fysieke, blijvend te bewaren dossiers
  • Corsa naar de cloud
  • Quickwins vanuit het multi-project Impuls aan Informatiebeheer
  • SAP en Teams/OneDrive/ Sharepoint duto-proof
  • Nieuwe e-learnings
  • Digitale (meervoudige) handtekening
  • Implementatie kwaliteitssysteem
  • (Verkenning naar) register met overzicht: welke informatie in welke processen in welke systemen en wie heeft welke rol
  • Archivering websites en sociale media

Contact

Achter de schermen zorgen vele collega's voor de doorontwikkeling naar een moderne informatiehuishouding en voor een goede dienstverlening: slim, professioneel, innovatief en gastvrij.

Team PIM

Team PIM adviseert over informatievraagstukken en ontwikkelt informatiekaders en informatiebeleid.

Opdrachtnemer: Ed van Timmeren

PIM@brabant.nl

Team ICB

Team ICB geeft advies over informatiebeheer en archivering en ondersteunt informatievraagstukken op gebied van duurzame beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie.

Opdrachtnemer: Sabine van Rijn

informatiebeheer@brabant.nl

Serviceteam Corsa

Het Serviceteam Corsa verzorgt het applicatie- en functioneel beheer van o.a. MyCorsa NxT. Neem altijd eerst contact op met je key-user.

Opdrachtnemer: Martine Couwenberg