September 2021

Maak kennis met onze nieuwe provinciearchivaris

Gedeputeerde Staten wijzen de provinciearchivaris aan. De provinciearchivaris beheert de archiefbewaarplaats en houdt toezicht op de archiefbescheiden die nog bij de provincie berusten en nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. (Art. 29, Archiefwet 1995)

“Je moet constant uitleggen en enthousiasmeren”

Hella Timmermans werd 7 september de nieuwe provincie- archivaris. Zij volgt daarin Jan Sanders op die met pensioen ging. "In de digitale wereld slaan we informatie op netwerkschijven, op OneDrive, SharePoint, wat dan ook. Dus niemand vindt het meer belangrijk om te archiveren, het staat toch op de harde schijf, zeggen ze dan. En daar zit dus het gevaar voor de toekomst. Mijn doel is dat het informatiebeheer van de Provincie volledig op orde is. Dit zou gedragen moeten worden door alle medewerkers van de Provincie. Want, hoe irritant is het als je een half uur lang naar het juiste dossier moet zoeken. Je wilt zaken snel en efficiënt terug te kunnen vinden. Dit geldt niet alleen voor je eigen werkproces maar ook als je burgers met vragen te woord moet staan. En ten slotte is het in historisch perspectief uiterst belangrijk, zodat je later kunt terugkijken waarom bepaalde zaken zo gelopen zijn. Ik adviseer GS over hoe de organisatie het archiveren zo goed mogelijk op orde brengt, èn houdt! De advisering doe ik alleen. Er zijn natuurlijk wel een aantal afdelingen binnen de provincie, zoals ICB en het IBT (Interbestuurlijk toezicht), dat zich ook bezighoudt met gemeentelijke archieven en ik trek regelmatig met ze op."

"Team ICB heeft het goed op orde, weten waar ze mee bezig zijn. Maar zij moeten mensen constant uitleggen en enthousiasmeren om alles op orde te brengen en te houden. Naast advisering beheer ik de archieven ouder dan twintig jaar. Deze stukken zijn opgeslagen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch. We zorgen dat de archieven in gekoelde, schone ruimtes staan. Iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van de Provincie kan op onze studiezaal inzage vragen in deze dossiers. Inmiddels creëert de Provincie vooral digitale documenten. Omdat deze documenten na 100 jaar nog leesbaar moeten zijn, heeft het BHIC een digitaal, duurzaam depot ingericht. Alle digitale stukken die bewaard moeten blijven worden hierin opgeslagen."