Bart Roijers is in augustus gestart als projectleider van het multi-project Impuls aan Informatiebeheer. Bart hielp als consultant en projectleider al vele organisaties in hun digitale transformatie. In deze tijd van verregaande digitalisering en grote groei van data heeft ook de provincie Noord-Brabant de opgave om haar informatiehuishouding meer toekomstgericht en wendbaar in te richten, waarbij informatie, organisatie, processen en systemen met elkaar in samenhang zijn. Ook juridische ontwikkelingen vragen de nodige aanpassingen aan de informatiehuishouding, zoals de aanstaande inwerkingtreding van de Wet open overheid. We hebben vier ambities:

 • Voor de samenleving, het bestuur en onze eigen organisatie is informatie kwalitatief, transparant en snel beschikbaar.
 • De informatievoorziening is gedigitaliseerd en geautomatiseerd in een moderne ‘slimme’ IT-omgeving.
 • Informatiebeheer is zo georganiseerd dat de verwerking van informatie voor de medewerker als vanzelfsprekend ervaren wordt.
 • De informatiehuishouding is zo ingericht, dat data en informatie duurzaam en kwalitatief vanuit een centrale regie beheerd worden en geborgd zijn op basis van een ‘single point of truth’.

Er zijn inmiddels werkgroepen gevormd die, op basis van een roadmap, het project gaan realiseren, te beginnen bij diverse quick wins.

Doelen

 1. een betrouwbare en transparante overheidsorganisatie te zijn
 2. verantwoording te kunnen afleggen aan PS en maatschappij
 3. aan de toenemende wet- en regelgeving te voldoen
 4. ons eigen werk gemakkelijker te maken
 5. met lef en risico-gestuurd onze geformuleerde ambitie waar te maken
 6. sneller en makkelijker met de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen mee te bewegen
 7. met de inzet van ‘slimme IT’ aan te sluiten bij de digitale mogelijkheden van nu en in de toekomst
 8. data en informatie duurzaam en integraal te organiseren en te beheren
 9. alle PNB-collega’s te inspireren voor het belang van onze informatievoorziening

Voor het realiseren van de projectresultaten is de inzet van alle managers en medewerkers nodig. De collega’s die werken in en om onze informatiehuishouding nemen hierin het voortouw.

Een verantwoordelijkheid van alle collega’s

Meedoen? informatiebeheer@brabant.nl

Lees ook Bart's blogs op BrainS