Maart 2021 Nieuwe hotspots

Archiefinformatie wordt naar verloop van tijd vernietigd of, als het blijvend te bewaren is, overgebracht naar onze archiefbewaarplaats. Het vernietigen vindt plaats op basis van landelijke regels. Maar soms zijn onderwerpen voor ons als provincie van grote cultuurhistorische waarde en willen we archiefmateriaal niet vernietigen maar toch blijvend bewaren. GS kijkt jaarlijks welke onderwerpen hier voor in aanmerking komen. Dit zijn onze hotspots.

01

GenX/PFAS (milieuvergunningen) 2012 en verder

02

Corona/Covid 2020 en verder

03

Boerenprotest 2019 - 2020

04

Kandidatuur Culturele Hoofdstad 2018

05

Windpark Karolinapolder 2011 en verder

06

Natuurbrand Deurnese Peel 2020

07

Grootschalige Mestverwerking M.A.C.E. (Mineralen Afvoer Coƶperatie Elsendorp) 2008 en verder

08

Verzilting Volkerak-Zoommeer (2010) 2014 en verder

09

Vuelta 2020

10

Voorgenomen samenvoeging Nuenen met Eindhoven 2015 - 2019

11

Reiling Sterksel 1990 - 2016

12

Q-koorts 2007 - 2018

13

Versnelling transitie duurzame landbouw 2015 en verder

14

Aanpak Stikstof 2009 en verder

15

Ruit rond Eindhoven 2009 - 2015

Vragen over deze hotspots?

informatiebeheer@brabant.nl