September 2021 Groen licht voor de digitalisering van archieven

Vanaf 2022 worden veel fysieke en blijvend te bewaren archieven gedigitaliseerd. Reden hiervoor is onder andere dat het delen van informatie in digitale vorm veel makkelijker is. Denk bijvoorbeeld aan de bodeminformatie die we beschikbaar gaan stellen aan gemeenten en omgevingsdiensten in het kader van de nieuwe Omgevingswet. Een unieke en meerjarige operatie voor de provincie.

In totaal 132.446 dossiers

Dat is 4,76 km papier

26.604 bodem- dossiers

58.650 dossiers in het PH

73.796 dossiers bij het BHIC

Periode 1950 tot heden