Anne Mutsters

"Ik vind dat ik dit moet doen"

“In mijn jeugd werd ik door mijn oma meegenomen naar het dierenparkje bij het bejaardencentrum. Daar zaten kinderen en ouderen gewoon gezellig bij elkaar, voerden de eendjes en hadden het goed. Als jonge aanstaande moeder miste ik zo’n plek in de gemeente Zundert."

"Een plek waar ik met mijn dochtertje op loopafstand naar toe zou gaan. Waar zij in een groene omgeving andere kinderen zou tegenkomen. En waar dorpsgenoten elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten.” Anne Mutsters vond midden in het centrum een braakliggend stuk grond, achter het St. Anna klooster. Tussen een basisschool en verzorgingstehuis de ideale plek om in te richten als zo’n ontmoetingsplek. “De naam ‘Bij Anna’ lag voor de hand. De wethouder wilde de naam koppelen aan Vincent van Gogh, die in Zundert is geboren. Goed voor bovenlokale bekendheid en wellicht aanvullende subsidies. Maar de naam ‘Bij Anna’ stond voor mij vast. Toen we wat later hoorden dat de moeder van Vincent, van wie hij het creatieve erfde, ook Anna heette, was dat vraagstuk helemaal uit de wereld.”

Puzzelstukjes

Ze ging in gesprek met de grondeigenaar maar uiteindelijk werd de grond verkocht aan een projectontwikkelaar. Maar Anne zag toch kansen en stuurde de burgemeester een briefje dat begon met: ‘Beste Leny, ik wil even kletsen want ik denk dat ik een mooi plan heb...’. “Ze was meteen heel enthousiast. Vervolgens komen de dingen in een stroomversnelling. In het begin waren er heel veel puzzelstukjes waarvan ik niet wist hoe ik ze passend moest krijgen. Aanvankelijk had ik soms zelfs de neiging om te stoppen, want er kwam zoveel op me af. Maar dan zijn er ineens mensen die helpen om die puzzel te leggen. Die ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en passie, willen bijdragen aan het initiatief. Er ontstaat een soort magneetwerking van verschillende inwoners die behoefte hebben aan een andere manier van samenwerken.” Een groep omwonenden is echter argwanend over de op handen zijnde veranderingen. Dat zorgt ervoor dat de plannen scherper bekeken worden. Ook de gemeente, die enthousiast is over het initiatief, heeft tijd nodig om besluiten te nemen. Het doet wel iets met Annes idealistische inborst en zet haar na verloop van tijd met wat tegenzin meer met beide benen op de grond. Maar ook bij tegenslag houdt ze het vlammetje brandende om haar ideaal te verwezenlijken. “Gewoon, omdat ik vind dat ik dit moet doen.”

Vrijplaats

De uiteindelijke plek voor de tuin is een stuk grond van 3,5 hectare, tussen Zundert en Klein-Zundert, eigendom van Staatsbosbeheer, waar niemand iets mee kon. Een voormalige showtuin van boomkwekers, ooit aangelegd door een landschapsarchitect, maar daarna in verval geraakt. “Het is een prachtige plek maar ook een vrijplaats voor hangjongeren en dealers. Een tuin nog zonder faciliteiten. We, inmiddels zo’n veertig vrijwilligers, willen een ontmoetingsplek met koffie-/theehuis, natuurspeeltuin, kunsttuin en pluktuin gaan realiseren met in het koffie-/theehuis ook een multifunctionele ruimte, zodat we daarmee onze eigen broek kunnen ophouden en structureel aanwezig kunnen zijn. We zoeken momenteel naar de financiering daarvoor en voor veilige speeltoestellen voor de kinderen.”

Eigen plekje

Het idee om er een ontmoetingsplek van te maken moest wel breed gedragen worden door de gemeenschap. “Wij als initiatiefnemers bieden de ruimte en roepen verschillende organisaties, ondernemingen en initiatieven op om daar zelf iets te organiseren. Wij kanaliseren vragen en behoeften en welke doelgroepen daar vervolgens weer bij passen. Nog veel mensen in zo’n klein dorp zijn zoekende in hun sociale behoefte en hebben nog geen eigen plekje gevonden. Bij dit initiatief hebben we in ieder geval de muren en de drempels letterlijk weggelaten. De activiteiten zijn een bindmiddel om mensen bij elkaar te krijgen. Er waren al lange tafeldiners, optredens van artiesten, kinderfestival, workshops en wandelingen. Men ontmoet andere dorpsgenoten en er ontstaan mooie gesprekken in een prachtige omgeving. Er zijn brede culturele evenementen en voor de kinderen spelletjes zonder competitie, dus er is nooit ruzie. Mensen hebben behoefte om meer buiten te zijn. Wij zitten te veel achter beeldschermen. Als ouders me dan meegeven dat hun kinderen na een dag spelen nog niet één keer om hun mobieltje gevraagd hebben, word ik heel blij. De natuur gaat zijn gang.” Bij Anna is voor, door en ván iedereen.

Zelf aan de slag

De provincie ondersteunt groene buurtinitiatieven op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds, het Buurtfonds Schoolpleinen van de Toekomst, of via het Matchfunding-programma van VoorjeBuurt.nl. Via de nieuwsbrief Natuur en Samenleving van de provincie blijf je op de hoogte van Brabantse initiatieven, fondsen, subsidies en interessante bijeenkomsten. Ook de Brabantse gemeenten en waterschappen ondersteunen vaak lokale groene initiatieven.

september 2018 Tekst: Jan Roosen Foto's: Marc Bolsius

Deel op social media