Voorwoord

Beste partners,

Welkom in het digitale magazine van de Green Deal Geothermie. Afgelopen jaar hield corona de wereld in zijn greep. Geen samenkomsten, geen jaarlijkse conferentie. Maar wel een blits digitaal magazine, waarin we jullie graag bijpraten over de geothermie in Someren, in de RES’en en in Made.

In het afgelopen jaar werd duidelijk dat we ons moeten voorbereiden op een veranderende wereld. Een wereld waarin we ons moeten wapenen tegen klimaatverandering. Een wereld waarin we samen werken aan de energietransitie. En dat doen we. Want niet alleen het energiesysteem moet ingrijpend veranderen, ook energiebesparing is belangrijk en fossiele brandstoffen maken plaats voor volledig duurzame energiebronnen. Ook in Brabant. Dat is een uitdagende opgave. En geothermie is één van de duurzame energiebronnen die we - naast andere bronnen - hard nodig hebben om onze ambities te verwezenlijken.

Geothermie is één van de manieren om het warmteverbruik in Nederland te verduurzamen. Bij geothermie gebruiken we aardwarmte uit de diepere bodemlagen. In de Green Deal Geothermie bundelen we de krachten en delen we expertise om economisch schaalvoordeel te behalen. Zo willen we de financieringsondersteuning voor geothermie projecten verbeteren. Maar ook kennis opdoen op het gebied van technische uitvoering, ruimtelijke inpassing, exploitatie en begeleiding van geothermieprojecten. En tot slot de toepasbaarheid en effecten van geothermie op de ondergrond monitoren.

De invoering van geothermie als duurzame energiebron moet op een veilige en verantwoorde wijze gebeuren. En dat kost tijd. Bovendien is er gedegen onderzoek nodig, waarbij alle relevante aspecten gedetailleerd in kaart worden gebracht. Daar zet Energie Beheer Nederland (EBN) samen met ons op dit moment belangrijke stappen in. De vergunning voor het eerste geothermieproject voor de gebouwde omgeving in Made is verleend. Dit is een eerste stap in de benodigde transitie en een kans om ervaring op te doen. Verderop in dit magazine leest u hier meer over.

En we kunnen nog meer vooruitblikken, want voor 2021 staan ook nader onderzoek naar ondiepere bodemlagen in de planning, wordt de samenwerking binnen de Geothermie BV bekeken (in het licht van de overname van Hydreco Geomec door Engie) en zullen wij de oorspronkelijke doelstelling van de Green Deal Brabant Breed bespreken met U, onze partner, en specifiek EZK en RVO. Zodat we met elkaar kunnen bekijken hoe we de laatste jaren van onze Green Deal vormgeven. Rest mij de hoop uit te spreken u in levende lijven eind dit jaar te treffen. Wanneer mogelijk in Made, daar waar we in 2021 gaan beginnen.

Veel leesplezier! Met groet,

Wethouder Maas, Namens Stuurgroep Geothermie

Deel dit magazine.