Daniel Peyron, Expertiseteam Warmte

Geothermie in de RES'en

De verschillende regio’s van de provincie Noord-Brabant zijn hard bezig met de invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) en de Regionale Structuur Warmte (als onderdeel van de RES). De verschillende regio’s hebben onderzocht wat de potentiële regionale warmtebronnen zouden kunnen zijn en hoe de warmtevraag gekoppeld kan worden aan deze grote bronnen. Geothermie wordt vaak genoemd als veelbelovende warmtebron. Er zijn echter nog veel onzekerheden rondom de exacte potentie van deze bron.

Noord-Oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven


In de regio Noord-Oost Brabant en Metropoolregio Eindhoven wordt verwezen naar het SCAN (Seismische Campagne Aardwarmte Nederland) onderzoek en WARM (Waarde van Aardwarmte en Regionale Mogelijkheden) onderzoek beide van EBN.

WARM biedt gemeenten en RES-regio’s meer inzicht in de mogelijkheden van aardwarmte in hun regio voor de gebouwde omgeving, glastuinbouw en industrie met een warmtevraag tot 100 graden Celsius. Het WARM-onderzoek laat voor beide regio’s zien dat ondiepe geothermie (tot 1500 m) een kansrijke optie voor sommige delen van de regio kan zijn. Het SCAN-onderzoek kan vanaf eind 2021 inzicht geven in de potentie van diepe geothermie. Aanvullend onderzoek zal moeten uitwijzen of de warmte ook daadwerkelijk economisch winbaar is. Als uit onderzoek blijkt dat in de omgeving van deze clusters geothermie aangeboord kan worden, is transport van deze warmte tot circa vijf km vanaf de bron rendabel.

In de regio Noord-Oost Brabant wordt geothermie ingeschat op een potentie van 8,8 TJ en in de Metropoolregio Eindhoven op een potentie van 11 TJ.

Hart van Brabant


Voor de regio Hart van Brabant is er nog geen rekening gehouden met geothermie. Als dit beschikbaar is, dan kan dat gekoppeld worden aan een regionaal net.

West-Brabant


Voor de regio West-Brabant kan geothermie na 2030 een belangrijke bron worden die het regionale warmtenet (Amernet) kan voeden. Er is echter nog weinig bekend over de technische potentie van met name diepe geothermie. Daarom zijn boringen en onderzoek nodig en ook al gepland. Resultaten worden verwacht in 2021. Samenwerking met Hydreco GeoMEC (onderdeel van ENGIE) wordt bovendien in de RES genoemd. De potentie van ondiepe geothermie wordt ingeschat op 3,3 TWh.

Deel deze pagina.