Lodewijk Burghout, Hydreco GeoMEC

Geothermie Plukmade BV

Op 7 juni 2019 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning geothermie verleend aan Geothermie Brabant en Hydreco GeoMEC. Deze opsporingsvergunning geeft het recht om gedurende 4 jaar te zoeken naar geschikte locaties voor het winnen van aardwarmte in de regio.

Omdat er in het tuinbouwgebied Plukmade nu al gegevens beschikbaar zijn over de diepere ondergrond van een gedeelte van het zoekgebied wordt een boorlocatie hier het meest kansrijk ingeschat. In lijn hiermee is een vennootschap “Geothermie Plukmade BV” opgericht waarin Hydreco GeoMEC, EBN Aardwarmte, Ennatuurlijk en het Energiefonds Brabant participeren. Geothermie Plukmade BV neemt de opsporingsvergunning over en gaat het project realiseren en exploiteren.

Waar staan we?

In januari 2020 is een SDE+ beschikking ontvangen voor circa 15 MW. De twee putten (productie en injectie) worden geboord naar de Trias zandsteen formatie op een diepte van 1600 tot 1800 meter. Hiermee wordt het glastuinbouwgebied voorzien van duurzame warmte en de resterende warmte wordt ingevoed op het nabij gelegen warmtenet (Amernet) dat wordt geëxploiteerd door Ennatuurlijk. Hiermee willen we zoveel mogelijk vollasturen waarborgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan de vergunningen samen met de MER Beoordelingsnotitie. We verwachten dat we in 2022 kunnen gaan boren, om in 2023 operationeel zijn.

Deel deze pagina.