Update mei 2021

Doen is de beste manier van denken! Gideon is een kleine groep slimme aanpakkers. Zij zijn de voorhoede van P&O die experimenteert en verkent op het vlak van Aantrekkelijk Werkgeverschap.

“We moeten investeren in de wendbaarheid van onze organisatie.”

VACATURETEKSTEN

Wat is het doel en wat hebben we gedaan?

Het doel is om vacatureteksten aantrekkelijker te maken, zodat ze veel meer aanspreken. Er zijn momenteel veel vacatures die lastig in te vullen zijn. Zo ook de vacature van technisch manager bij programma Infrastructurele projecten. Voor deze vacature hebben we een externe tektschrijver in gezet die de vacaturetekst aantrekkelijker heeft geschreven. Ook hebben we een filmpje laten maken als eerste pilot.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

(Omgekeerde) Meester-Gezel

Wat is het doel en wat hebben we gedaan?

Hoe staat het met de digitale vaardigheden van onze directe collega's en hoe kunnen we, zo laagdrempelig mogelijk, elkaar hierin zo goed mogelijk helpen? Laten we een netwerkje van digibuddies optuigen! Binnen de eenheid P&O is een Digihelder sessie georganiseerd. Met als doel inzicht te krijgen in de digitale vaardigheden van collega's, zodat je weet bij wie je om hulp kunt vragen. Vooraf hebben we middels een korte vragenlijst via Forms gepolst of er behoefte was aan het hele idee van digibuddies. De sessie die we hebben georganiseerd was heel eenvoudig van opzet. We hebben allereerst met de verkenners bepaald welke programma's & tools we in dit verhaal mee zouden nemen. Daarna hebben de collega's op een Jamboard aangegeven: 1) welk programma/tool heb jij echt wel onder de knie en zou je anderen mee willen helpen 2) waar kun jij wel hulp bij gebruiken Dat heeft geresulteerd in het overzicht zoals het er staat.

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn nu de ervaringen een beetje aan het volgen en ophalen. Door er op Yammer regelmatig naar te vragen en mensen uit te nodigen hun ervaringen en succesjes met ons en elkaar te delen. Ook proberen we de link te leggen met het uitfaseren van de F- en G-schijf en het optuigen van een Teams site voor P&O.

Tussenresultaten

Een mooi overzicht zodat P&O collega's van elkaar weten bij wie ze terecht kunnen voor (digitale) hulp! Bijvangst van het experiment is dat er een grote behoefte blijkt te zijn aan duidelijkheid over wanneer je nou welk systeem of programma waarvoor inzet en hoe je daartussen schakelt. Wij denken daarbij dat er meer helderheid zal komen na uitfasering van de G- en F-schijf, maar ook door het samen nadenken over en creeren van een Teams site voor P&O. Behalve het gegeven dat we met een grote groep P&O-ers al aan het experimenteren zijn met een test Teams site wordt er half mei ook een speciale op maat gemaakte Slim Samenwerken/Teams training voor P&O gegeven.

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Borging en beheer van de uitkomsten binnen P&O moet nog ingeregeld worden;
  • Er wordt een Toolkit DigiHelder opgeleverd zodat ook andere collega’s hun eigen netwerk van digibuddies binnen het team of eenheid kunnen organiseren.

WERKBELEVINGSONDERZOEK JONGE MEDEWERKERS

Wat is het doel?

Als provincie willen we graag talent boeien en binden (een van de aspecten van Aantrekkelijk Werkgeverschap). Maar hoe doe je dat precies? In plaats van daar heel lang over te brainstormen hebben we besloten ervaringsdeskundigen in te schakelen dus in gesprek te gaan met jonge medewerkers die net begonnen zijn bij de provincie.

Waar zijn wij nieuwsgierig naar:

  • Wat drijft jou om voor de provincie te werken?
  • Welke verwachtingen had je voordat je begon en hoe is dat nu?
  • Op welke manier vertel jij op een feestje over je werkgever?
  • En wat zorgt er eigenlijk voor dat je wil blijven óf weggaan?

Eigenlijk gaat dit over de eerste <bocht> in onderste het plaatje. Inwerkperiode- salaris etc.

Wat hebben we gedaan?

"We hebben een oproep gedaan onder medewerkers die na 1 jan 1990 geboren zijn en na 1 jan 2020 zijn gestart bij de provincie. <zie plaatje> generaties Z en plukje Y. Dit heeft geleid tot een 8-tal deelnemers waaronder 4 ex-trainees. Een brainstorm sessie in december 2020 heeft geleid tot de volgende onderwerpen die deze medewerkers bezig houdt: (1) Doorgoeimogelijkheden (persoonlijk als in functie) (2) Serieus genomen worden (3) Frisse Blik behouden. De deelnemers staan aan de lat voor de inhoud en wij faciliteren dit. De sessies vinden plaats in de periode jan-juni 2021. Aan de hand van het plan van de deelnemers hebben we ook Jong Brabant in ons kielzog meegenomen."

Waar zijn we nu mee bezig?

"Onderwerp 1 en 3 hebben we besproken. Serieus genomen worden wordt niet zozeer gevoeld door mannen maar meer door de vrouwelijke deelnemers. Voorbereidingen voor zomersessie. Welke stakeholders nodigen we uit en welke boodschap brengen de deelnemers daar. Sander Elshout gaat hierin meedenken."

Tussenresultaten

"Esther Siero en Inge Sebregts zijn in gesprek geweest met Jong Brabant onder de noemer werkgeluk jonge medewerkers. Deze 2 trajecten gaan we aan elkaar verknopen om te komen tot een zomersessie voor stakeholders onder de noemer Werkgeluk jonge medewerkers. "

Wat gaat er nog gebeuren?

Voorbereiding zomersessie in samenwerking met Hmngrs en Jong Brabant