Wij zoeken collega's met hart voor natuur en milieu.

De natuur en landbouw in Brabant staan beide onder druk. Een gebiedsgerichte aanpak moet ons op weg helpen naar een Brabant waarin de condities voor de natuur (voldoende water, gezonde bodem, minder stikstof) goed zijn en de landbouw perspectief heeft. De provincie Noord-Brabant zoekt de aankomende periode veel nieuwe medewerkers die hart hebben voor natuur en ecologie.

Word jij onze nieuwe collega?

Jij wil een baan die ertoe doet. En je vindt maatschappelijk bijdragen belangrijk. Werk je graag vol trots mee aan Brabant? Kom aan boord, dan maken we Brabant samen mooier!

Wij zoeken onder andere:

  • Ecoloog
  • Landschapsontwerper
  • Adviseur grondstrategie/grondruil
  • Contractmanager
  • Adviseur subsidies en vergoedingen

Kijk op de vacaturesite voor alle vacatures.

Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak

In totaal werken we in zo'n 150 gebieden aan samenhangende oplossingen die bijdragen aan het dubbeldoel van natuurherstel én duurzaam perspectief voor de Brabantse landbouw. 17 van de die gebieden kennen een stapeling van complexe opgaven. Veelal zijn dit stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wil je meer weten over de groenblauwe geebiedsgerichte aanpak?

Provincie Noord-Brabant

Samen Brabant mooier maken: dat is onze opdracht. Maatschappelijke opgaven gaan ons aan het hart. Zoals het klimaat, de woningmarkt, de waterkwaliteit en mobiliteit. We sluiten aan bij wat er nu leeft. En kijken wat morgen en overmorgen nodig is. Dat doen we met inzet van al onze capaciteiten en talenten. Als een inclusieve, diverse en toekomstbestendige organisatie. Op de werkvloer, en in ons beleid. Gesteund door onze expertise, door nieuwe inbreng, door nieuwe collega’s. Uiteraard: niet alles gaat goed. Fouten maken mag. Met als resultaat dat we Brabant aantrekkelijker, bereikbaar, concurrerend en duurzaam maken en houden.