Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies

Maandag 9 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.

Hiernaast kunt u de stappen zien die hiervoor nodig zijn.

Transitiestrategie Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

december 2019

Deze transitiestrategie is de eerste stap naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant, nadat de huidige ov-concessie en het huidige WMO-taxicontract zijn afgelopen. Hij kwam tot stand door samenwerking van de provincie met alle gemeenten in West-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en het Reizigersoverleg Brabant (ROB).

Dit document vormt de basis voor uitwerking van opgaven die leiden tot concrete afspraken per gemeente. Deze afspraken gaan verwerkt worden in de aanbesteding van de concessie West en in de aanbesteding van het WMO-vervoer in West-Brabant in 2020.

Naast dit uitgebreide document is er ook een flyer waarin uitgelegd wordt wat dit voor de reizigers betekent.

Uitgangspuntendocument

september 2020

Een vervolgstap in het tot stand brengen van gedeelde mobiliteit in West-Brabant. De opgaven, benoemd in de transitiestrategie, zijn nader uitgewerkt in dit uitgangspuntendocument. Dit is een gezamenlijk document dat ook door alle colleges van gemeenten in West-Brabant is vastgesteld. Hiermee hebben we de basis voor de vervolguitwerking, waarmee we nu aan de slag gaan.

In deze notitie gaat het voornamelijk over hoe we dingen ‘onder de motorkap’ moeten regelen om de beloften aan de reiziger waar te kunnen maken. Deze notitie vormt input voor de aanbestedingstrajecten voor de openbaar vervoer concessie en het Flex/WMO-contract.

Een samenvatting vindt u in deze flyer.

Wilt u meer achtergrondinformatie of bent u benieuwd naar rapporten over uitgevoerde onderzoeken