Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

Maandag 9 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.

Hiernaast kunt u de stappen zien die hiervoor nodig zijn.

Transitiestrategie Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

Deze transitiestrategie is de eerste stap naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant, nadat de huidige ov-concessie en het huidige WMO-taxicontract zijn afgelopen. Hij kwam tot stand door samenwerking van de provincie met alle gemeenten in West-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en het Reizigersoverleg Brabant (ROB).

Dit document vormt de basis voor uitwerking van opgaven die leiden tot concrete afspraken per gemeente. Deze afspraken gaan verwerkt worden in de aanbesteding van de concessie West en in de aanbesteding van het WMO-vervoer in West-Brabant in 2020

Naast dit uitgebreide document is er ook een flyer waarin uitgelegd wordt wat dit voor de reizigers betekent.