Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

Maandag 9 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.

Hiernaast kunt u de stappen zien die hiervoor nodig zijn.

Transitiestrategie Gedeelde Mobiliteit West-Brabant

Deze transitiestrategie is de eerste stap naar gedeelde mobiliteit in West-Brabant, nadat de huidige ov-concessie en het huidige WMO-taxicontract zijn afgelopen. Hij kwam tot stand door samenwerking van de provincie met alle gemeenten in West-Brabant, de Regio West-Brabant (RWB) en het Reizigersoverleg Brabant (ROB).

Dit document vormt de basis voor uitwerking van opgaven die leiden tot concrete afspraken per gemeente. Deze afspraken gaan verwerkt worden in de aanbesteding van de concessie West en in de aanbesteding van het WMO-vervoer in West-Brabant in 2020.

Naast dit uitgebreide document is er ook een flyer waarin uitgelegd wordt wat dit voor de reizigers betekent.

Reizigersonderzoek West-Brabant

Door het slim combineren van de verschillende smaken binnen gedeelde mobiliteit (Direct, Flex en Samen) is het straks in West-Brabant voor iedereen mogelijk om eenvoudig te reizen, zelfs voor mensen in de kleinste kernen en buurtschappen. Om dit waar te kunnen maken willen we weten hoe reizigers zelf aankijken tegen mobiliteit en wat ervoor nodig is om het totale aanbod van gedeelde mobiliteit dusdanig interessant te maken dat ze er ook echt gebruik van gaan maken. Met een kwantitatief onderzoek zijn 1.678 inwoners uit West-Brabant hierover ondervraagd.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn in deze factsheet uitgewerkt.

Het hele rapport vindt u hier.