Hoe gaan we de visie Gedeelde Mobiliteit realiseren?

De visie op gedeelde mobiliteit geeft een beeld voor de toekomst; hoe wij als provincie aankijken tegen gedeelde mobiliteit en hoe we daar gaan komen. De komende jaren werken we aan de realisatie van dit beeld. De visie is daarmee het startpunt van een transitie, die we samen met andere overheden willen vormgeven als één overheid. Maar ook samen met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving.


Het realiseren van onze doelen en ambities is geen eenvoudige opgave. Zeker niet in een wereld die zo snel in beweging is. Het vraagt om een transitiepad dat richting geeft voor de toekomst, maar ook voldoende ruimte biedt om bij nieuwe ontwikkelingen bij te kunnen sturen. Een pad dat rekening houdt met de verschillende typen reizigers, die in hun eigen tempo omgaan met vernieuwingen.


Dit transitiepad werken we uit in een adaptieve agenda. Deze adaptieve agenda passen we periodiek aan. De resultaten geven we terug via dit digizine.

Tijdlijn processtappen

Om u een indruk te geven hoe het vervolgproces van visie naar realisatie verloopt, vindt u hier een overzicht van de belangrijkste activiteiten.

Nieuws

Een overzicht van al het nieuws rondom de realisatie van de visie en de experimenten met mobiliteitsconcepten.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u graag betrokken worden in het proces? Laat het ons dan weten via gedeeldemobiliteit@brabant.nl

Transitiepad: een nieuw mobiliteitssysteem

In 2022 loopt in West-Brabant het eerste ov-contract (concessie) met de vervoerder af. Om meer flexibiliteit en maatwerk te bieden werken we, vanuit de visie Gedeelde Mobiliteit, aan een nieuwe invulling van het mobiliteitssysteem. Dat doen we samen met andere overheden als één overheid, met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving aan de hand van een transitiepad.