Tijdlijn gedeelde mobiliteit

De visie geeft een beeld van hoe wij als provincie aankijken tegen gedeelde mobiliteit en hoe we daar samen kunnen komen. De komende jaren werkt de provincie aan de realisatie van dit beeld. Dat doen we samen met andere overheden als één overheid, met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving aan de hand van een transitiepad.

In deze tijdlijn vindt u de belangrijkste stappen in dit proces.


18-04-2019

Brede startbijeenkomst

Ruim 90 enthousiaste betrokken bestuurders, mobiliteitsprofessionals, belangengroeperingen en geïnteresseerden waren met de provincie in gesprek over het samen realiseren van gedeelde mobiliteit voor de reizigers in Brabant.

09-12-2019

Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

Maandag 9 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.


11-04-2019

Jaarcongres OV-campus 2019

Tijdens het jaarcongres OV-campus van het kennisplatform CROW was een van de kennissessies was: de concessie in het “MaaS tijdperk”. De provincie vertelde hoe zij tegen MaaS aankijken, welke omschrijving zij gebruiken en welke rol zij zien voor de overheid. Daarbij kwamen diverse thema’s en dilemma’s aan de orde zoals duurzaamheid en samenwerking met andere vormen van vervoer. Gelden bijvoorbeeld alle ambities die je rondom duurzaamheid hebt gesteld ook voor de vervoersvormen waar je mee samenwerkt? Daar vertelde de provincie over en ze wilden graag weten hoe u er over denkt!

16-02-2019

Bijeenkomst Brabantse Buurtbusvrijwilligers

Brabant heeft ruim 1650 buurtbusvrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat ook de kleinste hoekjes van Brabant bereikbaar blijven. Tijd voor de provincie om ze hier vandaag eens hartelijk voor te bedanken. Daarnaast werden de chauffeurs bijgepraat over onze visie op het Brabantse OV in de toekomst en de rol van de buurtbus in het bijzonder. In kleinere bijeenkomsten wordt hier later met de buurtbusvrijwilligers verder op doorgepraat.

Brabant heeft ruim 1650 buurtbusvrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat ook de kleinste hoekjes van Brabant bereikbaar blijven. Tijd voor de provincie om ze hier vandaag eens hartelijk voor te bedanken. Daarnaast werden de chauffeurs bijgepraat over onze visie op het Brabantse OV in de toekomst en de rol van de buurtbus in het bijzonder. In kleinere bijeenkomsten wordt hier later met de buurtbusvrijwilligers verder op doorgepraat.

12-02-2019

Maascongres, Rotterdam

Tijdens het MaaS congres hebben we de rol van Mobiliteit als Dienst (of: Mobility as a Service) in het mobiliteitssysteem van de toekomst, en hoe wij hier als Brabant naar toe werken. Hierbij kijken we verder dan een technisch platform en gaan we voor een optimale aansluiting van vraag en aanbod.

07-02-2019

Kennisbijeenkomst ‘Mobility as a Service’ van het leerplatform MIRT

Op deze bijeenkomst hebben we de aanpak van Mobiliteit als Dienst in Brabant gepresenteerd, en zijn we – aan de hand van een Mentimeter – in gesprek gegaan over de rolverdeling in het mobiliteitssysteem van de toekomst en hoe hier te komen.

29-01-2019

Werkbezoek OV-bureau Groningen Drenthe

Met het team Concessiebeheer en het team Vernieuwing OV zijn we op bezoek geweest bij het OV-bureau voor de concessie Groningen/ Drenthe in het kader van ‘gluren bij de buren’. Hier hebben we inspiratie opgedaan voor de concessiestrategie voor Noord-Brabant. Daarnaast was het interessant om te zien op welke wijze zij de mobiliteit hubs inrichten.

28-01-2019

Interne kick-off

‘Samen’ is een belangrijk aspect van de visie op gedeelde mobiliteit. Samen met de omgeving, maar ook samen binnen de provinciale organisatie. Eind 2018 zijn we vanuit verschillende programma’s bijeengekomen om de onderwerpen van de visie en op hoofdlijnen de te zetten stappen te bespreken. Op 28 januari volgde hierop een kick-off sessie waarin we de stappen hebben verdeeld in werkpakketten binnen de adaptieve agenda. Op hoofdlijnen betekent dit dat we de eerste helft van 2019 werken aan verschillende bouwstenen die input zijn voor een keuze voor wat er in de concessie West-Brabant zal worden uitgevraagd, en hoe hetgeen niet wordt uitgevraagd tot stand komt.

14-01-2019

Bestuurlijke kopgroep West-Brabant

De bestuurlijke kopgroep West-Brabant bestaat uit bestuurders van een aantal uiteenlopende West Brabantse gemeenten. Tijdens dit startoverleg heeft de gedeputeerde, met hen afspraken gemaakt over het proces dat we samen gaan doorlopen richting het aflopen van de huidige concessie West-Brabant.

14-12-2018

Visie gedeelde mobiliteit is maatwerk

Op 14 december hebben Provinciale Staten de Visie gedeelde mobiliteit is maatwerk unaniem aangenomen. Alle belangrijke stappen die we gezet hebben om te komen tot deze visie kunt u op de tijdlijn Vernieuwing OV vinden.