Tijdlijn gedeelde mobiliteit

De visie geeft een beeld van hoe wij als provincie aankijken tegen gedeelde mobiliteit en hoe we daar samen kunnen komen. De komende jaren werkt de provincie aan de realisatie van dit beeld. Dat doen we samen met andere overheden als één overheid, met marktpartijen, kennisinstellingen en de samenleving aan de hand van een transitiepad. In deze tijdlijn vindt u de belangrijkste stappen in dit proces.

16-06-2022

Brede bijeenkomst over gedeelde mobiliteit

Op donderdag 16 juni was het eindelijk weer zover: een fysieke bijeenkomst over gedeelde mobiliteit met deelnemers vanuit o.a.  overheid, belangenorganisaties, marktpartijen en adviesbureaus. In totaal namen circa 100 mensen deel aan het programma, met deelsessies over reizigersbehoeften, vrijwilligersinitiatieven en deelmobiliteit.

We kijken terug op een geslaagde middag. Fijn om elkaar weer te zien, bij te praten over gedeelde mobiliteit - waar we staan en welke stappen we gaan zetten – en met elkaar van gedachten te wisselen. Hier vind je een korte impressie van de presentatie die gehouden is.

26-11-2020

Digitale bijeenkomst rondom gedeelde mobiliteit

Op donderdag 26 november was er een digitale bijeenkomst rondom gedeelde mobiliteit. Het thema was deze keer Samen initiatieven, mobiliteitsinitiatieven uit de samenleving en de markt. Samen met Stichting Zet zijn we dieper ingegaan op wat het concept 'Samen' inhoudt. Drie initiatiefnemers zijn aan het woord geweest. En in subgroepen is verder doorgepraat over deelsystemen, samen initiatieven op bedrijventerreinen en vrijwilligersinitiatieven. Lees hier de impressie van deze bijeenkomst.

Wil je aan de slag in jouw gemeente? Wij gaan graag met je in gesprek, ook als je nog in de verkenningsfase zit. We zijn te bereiken via gedeeldemobiliteit@brabant.nl

19-02-2020

Werkbezoek Antwerpen

Op 19 februari heeft een werkbezoek plaatsgevonden van de provincie Noord-Brabant aan de stad Antwerpen. Het doel was kennisuitwisseling op het gebied van deelmobiliteit, Mobiliteit als Dienst (Mobility-as-a-Service), mobiliteitshubs en de bredere mobiliteitsafwegingen die spelen in de stad. Lees hier meer

17-02-2020

Brede bijeenkomst over gedeelde mobiliteit

Maandag17 februari hebben we een brede bijeenkomst gehouden over gedeelde mobiliteit. Na de opening door Gedeputeerde Van der Maat en wethouder Lazeroms was er ruimte om meer te vertellen over de transitiestrategie West Brabant. Hierbij was ook aandacht voor de vervolgstappen voor heel Brabant.

In drie workshops zijn de gasten aan de slag gegaan met het verdiepen op de onderwerpen Mobiliteit als Dienst en deelmobiliteit, integratie doelgroepenvervoer en ov en samenwerkingsmodellen voor de rol van marktregisseur.

17-12-2019

Werkconferentie Inclusive Mobility Lab

In Noord-Brabant wordt al een tijd geëxperimenteerd met verschillende manieren om Mobiliteit als Dienst aan te bieden. Wat is er voor nodig om een reiziger het beste aanbod van verschillende vervoersvormen aan te bieden en hoe kunnen de provincies hier via de concessies aan bijdragen? Tijdens deze werkconferentie is in een workshop onderzocht of de lessen van de provincie Noord-Brabant ook voor andere regio’s of gemeentes interessant kunnen zijn om toe te passen.

09-12-2019

Samen werk maken van gedeelde mobiliteit

Maandag 9 december 2019 was een heugelijke dag voor West-Brabant. Alle West-Brabantse gemeenten, het regionaal samenwerkingsverband RWB, het reizigersoverleg Brabant (ROB) en de provincie hebben een intentieovereenkomst getekend om samen vorm te geven aan gedeelde mobiliteit.

18-04-2019

Brede startbijeenkomst

Ruim 90 enthousiaste betrokken bestuurders, mobiliteitsprofessionals, belangengroeperingen en geïnteresseerden waren met de provincie in gesprek over het samen realiseren van gedeelde mobiliteit voor de reizigers in Brabant.

11-04-2019

Jaarcongres OV-campus 2019

Tijdens het jaarcongres OV-campus van het kennisplatform CROW was een van de kennissessies was: de concessie in het “MaaS tijdperk”. De provincie vertelde hoe zij tegen MaaS aankijken, welke omschrijving zij gebruiken en welke rol zij zien voor de overheid. Daarbij kwamen diverse thema’s en dilemma’s aan de orde zoals duurzaamheid en samenwerking met andere vormen van vervoer. Gelden bijvoorbeeld alle ambities die je rondom duurzaamheid hebt gesteld ook voor de vervoersvormen waar je mee samenwerkt? Daar vertelde de provincie over en ze wilden graag weten hoe u er over denkt!

16-02-2019

Bijeenkomst Brabantse Buurtbusvrijwilligers

Brabant heeft ruim 1650 buurtbusvrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat ook de kleinste hoekjes van Brabant bereikbaar blijven. Tijd voor de provincie om ze hier vandaag eens hartelijk voor te bedanken. Daarnaast werden de chauffeurs bijgepraat over onze visie op het Brabantse OV in de toekomst en de rol van de buurtbus in het bijzonder. In kleinere bijeenkomsten wordt hier later met de buurtbusvrijwilligers verder op doorgepraat.

Brabant heeft ruim 1650 buurtbusvrijwilligers. Samen zorgen zij ervoor dat ook de kleinste hoekjes van Brabant bereikbaar blijven. Tijd voor de provincie om ze hier vandaag eens hartelijk voor te bedanken. Daarnaast werden de chauffeurs bijgepraat over onze visie op het Brabantse OV in de toekomst en de rol van de buurtbus in het bijzonder. In kleinere bijeenkomsten wordt hier later met de buurtbusvrijwilligers verder op doorgepraat.

12-02-2019

Maascongres, Rotterdam

Tijdens het MaaS congres hebben we de rol van Mobiliteit als Dienst (of: Mobility as a Service) in het mobiliteitssysteem van de toekomst, en hoe wij hier als Brabant naar toe werken. Hierbij kijken we verder dan een technisch platform en gaan we voor een optimale aansluiting van vraag en aanbod.

07-02-2019

Kennisbijeenkomst ‘Mobility as a Service’ van het leerplatform MIRT

Op deze bijeenkomst hebben we de aanpak van Mobiliteit als Dienst in Brabant gepresenteerd, en zijn we – aan de hand van een Mentimeter – in gesprek gegaan over de rolverdeling in het mobiliteitssysteem van de toekomst en hoe hier te komen.

29-01-2019

Werkbezoek OV-bureau Groningen Drenthe

Met het team Concessiebeheer en het team Vernieuwing OV zijn we op bezoek geweest bij het OV-bureau voor de concessie Groningen/ Drenthe in het kader van ‘gluren bij de buren’. Hier hebben we inspiratie opgedaan voor de concessiestrategie voor Noord-Brabant. Daarnaast was het interessant om te zien op welke wijze zij de mobiliteit hubs inrichten.

28-01-2019

Interne kick-off

‘Samen’ is een belangrijk aspect van de visie op gedeelde mobiliteit. Samen met de omgeving, maar ook samen binnen de provinciale organisatie. Eind 2018 zijn we vanuit verschillende programma’s bijeengekomen om de onderwerpen van de visie en op hoofdlijnen de te zetten stappen te bespreken. Op 28 januari volgde hierop een kick-off sessie waarin we de stappen hebben verdeeld in werkpakketten binnen de adaptieve agenda. Op hoofdlijnen betekent dit dat we de eerste helft van 2019 werken aan verschillende bouwstenen die input zijn voor een keuze voor wat er in de concessie West-Brabant zal worden uitgevraagd, en hoe hetgeen niet wordt uitgevraagd tot stand komt.

14-01-2019

Bestuurlijke kopgroep West-Brabant

De bestuurlijke kopgroep West-Brabant bestaat uit bestuurders van een aantal uiteenlopende West Brabantse gemeenten. Tijdens dit startoverleg heeft de gedeputeerde, met hen afspraken gemaakt over het proces dat we samen gaan doorlopen richting het aflopen van de huidige concessie West-Brabant.

14-12-2018

Visie gedeelde mobiliteit is maatwerk

Op 14 december hebben Provinciale Staten de Visie gedeelde mobiliteit is maatwerk unaniem aangenomen. Over het voortraject kunt u hier meer lezen.