Schakels van gedeelde mobiliteit

De verschillende vormen van vervoer: direct, flex en samen worden op een toegankelijke, begrijpelijke wijze beschikbaar gemaakt voor de reiziger. Op fysieke plekken met mobiliteitshubs en digitaal via Mobiliteit als Dienst. Lees hieronder meer.

Mobiliteitshubs

De mobiliteitshub is een belangrijke schakel in gedeelde mobiliteit, hier komen verschillende vormen van vervoer bij elkaar en hier kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen. Dit kan bijvoorbeeld een P+R zijn aan de rand van de stad of aan een snelweg, een internationaal treinstation, of een lokaal knooppunt dat een dorp ontsluit. Op een mobiliteitshub zijn tenminste de basisvoorzieningen te vinden die het verblijf op een hub aangenaam maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overkapping waar iemand droog kan wachten. Daarnaast wordt er per locatie gekeken welke voorzieningen en mobiliteitsdiensten nog meer zouden passen bij de mobiliteitshub. Hierbij wordt ook gezocht naar combinaties met de omgeving of wordt er gekeken naar voorzieningen die breder zijn dan alleen reizen (zoals een pakketkluis). De invulling van deze voorzieningen en mobiliteitsdiensten is erg afhankelijk van de omgeving en de vraag vanuit de reiziger.

Als provincie Noord-Brabant stimuleren wij de ontwikkeling van mobiliteitshubs. De focus ligt hierbij op de hubs die voortkomen uit de transitiestrategie Gedeelde mobiliteit en de Regionale uitwerking Toekomstbeeld OV. We gaan daarbij het eerst aan de slag in de regio’s West en Zuidoost-Brabant. In de provincie Noord-Brabant willen we één categorisering van mobiliteitshubs hanteren. Zie het plaatje hieronder.

Ontwikkelplan mobiliteitshubs

Voor de regio West-Brabant is een ontwikkelplan gemaakt voor de mobiliteitshubs. Op de pagina met achtergrondinformatie vindt u naast dit document nog andere informatie.

Mobiliteit als Dienst

Reizigers krijgen in de toekomst gemakkelijk inzicht in hun mogelijkheden. Je typt op je mobiele telefoon of via een website in waar je bent en waar je naar toe wilt. Je krijgt dan een op maat gemaakt reisadvies dat ook nog eens rekening houdt met de weersomstandigheden. Zo wordt mobiliteit dienstbaar aan jou. Iedere reiziger wil graag zo reizen. Iedere gemeente wil graag het beste mobiliteitsaanbod voor z’n inwoners. In een app komen allerlei vormen van gedeelde mobiliteit bij elkaar en het aanbod van deelmobiliteitsdiensten blijft groeien. Gemeenten in Noord-Brabant denken zelf na over dit aanbod en worden regelmatig benaderd door aanbieders. Hoe ga je hier als gemeente nu mee om? Hoe wil je omgaan met deelmobiliteit en zorg je dat het aanbod in je gemeente straks ook vindbaar is voor reizigers? Om je hierbij te helpen hebben we, in samenwerking met de deelnemers van het MaaS Zuid-Nederland overleg, een overzicht gemaakt van (mogelijke) eisen voor aanbieders van MaaS en gedeelde mobiliteit. Door als Brabantse overheden allemaal dezelfde basiseisen voor MaaS te stellen zorgen we er samen voor dat er voor marktpartijen duidelijkheid ontstaat en brengen we (gemeentegrensoverschrijdende) gedeelde mobiliteit een stapje dichterbij. En daarvan profiteert de reiziger!

Hier de samenvatting van het groeidocument: “Eisen aan aanbieders van MaaS en gedeelde mobiliteit’.